belangrijke maatregelen nav aanhoudende droogte

besluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg van 25 juli 2018

Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelíjk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8u00 's morgens en 20u00 's avonds:
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

aanvullend besluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Limburg van 27 juli 2018

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Overtredingen van deze besluiten worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.


De gouverneur heeft ons meegedeeld dat de lokale besturen geen uitzonderingen mogen toestaan op het tappen en het gebruik van water. (Huub Broers, burgemeester)

meer info?
https://www.crisis-limburg.be/faq

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor