Hond doodgeschoten in Voeren

Beste lezers, ik lees heel wat merkwaardige zaken over de hond die in ’s-Gravenvoeren werd doodgeschoten. Het lijkt mij normaal dat dit incident schokt en pijn doet. Velen stellen zich vragen. Ik ga mij in dit stuk niet uitspreken over de feiten zelf omdat ik er onvoldoende details over ken of geacht wordt er niet meer over te zeggen. Indien nodig zal het Parket wel de nodige onderzoeken doen uitvoeren. Het is niet mijn taak als burgemeester om een stelling in te nemen en dus te be- of veroordelen. Ik beperk mij daarom tot enkele rationele opmerkingen en inhoudelijke afspraak van het politiebericht zoals het tussen mij en de korpschef werd afgesproken. (Huub Broers – burgemeester)

Op 13/01 rond de middag kreeg de politie Voeren melding van een verontruste wandelaarster dat 1 van haar honden (een herdershond) bij de wandeling uit het zicht was gelopen, dat er een schot viel, waarna gejank, een tweede schot en niets meer. De hond vond zij niet terug. Intussen werd dit door betrokkene gemeld op sociale media en ontstond er heel wat medeleven, maar ook verwarring en beroering.

Op 14/01 in de latere avond ontvingen we de bevestiging dat het dier dood was terug gevonden.

Onze interventieploeg is ter plaatse geweest, heeft de nodige vaststellingen gedaan en contact genomen met het parket Limburg dat de zaak ernstig neemt. Het dier werd meegenomen en de nodige afspraken worden gemaakt met parket en eigenares.

Over de verdere omstandigheden en het onderzoek kunnen we verder niets mededelen, maar we willen wel in meer algemene en beperkte termen duidelijk stellen dat:
1) honden in bossen en natuurreservaten aan de leiband gehouden moeten worden en mogen de wegen niet verlaten, tenzij in een aantal gevallen, zoals bv. het scheperen van schapenkuddes of in voorziene hondenzones. Er bestaat een gelijkaardige bepaling voor andere gezelschapsdieren (Besl. Vl.Regering 5 december 2008);
2) het jachtdecreet stelt dat het verboden is om honden te laten jagen of rondlopen op gronden waarvan het jachtrecht aan een ander toebehoort (J.Decreet van 5 april 1995, meermaals gewijzigd);
3) een loslopende hond zomaar niet mag neergeschoten worden buiten de gevallen van wettige verdediging van zichzelf of derden, zelfs niet door een jager op zijn jachtterrein.

De vraag werd gesteld of de wandelaar met of zonder hond zich nu zorgen moet maken. Op basis van de informatie waarover we nu beschikken zeggen we neen, op voorwaarde dat elke gebruiker van openbaar- en privédomein in welke hoedanigheid ook rekening houdt met rechten, plichten en de nodige voorzichtigheidsprincipes.

Indien iemand getuige is of betrokken in het feit dat aanleiding gaf tot dit bericht, dan kan u best met ons contact opnemen tijdens onthaaluren op het nummer 04/381.99.99

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor