Werken in Voeren: Collector Voer Fase 1

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.
 
Ook in uw buurt gaat Aquafin infrastructuurwerken uitvoeren. Binnenkort start het project ‘Collector Voer Fase 1’. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de inwoners van
’s-Gravenvoeren, dat nu nog ongezuiverd in de Voer belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk.


Doel van de werken

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 800 inwoners uit ’s Gravenvoeren aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie die gebouwd zal worden langs Grijzegraaf. Als nadien ook Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren aangesloten zullen worden zal de installatie het afvalwater van meer dan 2.570 inwoners zuiveren. Afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Voer terechtkomt.
 

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin                                                         Kostprijs: 4.605.000 euro 
De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf Vitschen tot en met Grijzegraaf doorheen het centrum van ‘s-Gravenvoeren.
Het afvalwater zal gescheiden van het regenwater worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van Grijzegraaf. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Voer.

Werken ten laste van de Vlaamse Milieumaatschappij                 Kostprijs: 1.574.700 euro
De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet in een by-pass langs de Voer tussen Vitschen en Kloosterstraat om wateroverlast te vermijden. Daarnaast voorzien zij, samen met de gemeente diverse bovengrondse aanpassingen, in en rond de open Voer, voornamelijk in het straatbeeld van Onderdorp.

Werken ten laste van de gemeente Voeren                                     Kostprijs: 128.000 euro
De gemeente Voeren zal mee bijdragen aan een opwaardering van het straatbeeld langs het tracé van de werken, met onder andere investeringen in voetpaden, plaatselijke wegversmallingen, gedeeltelijke vernieuwing elektriciteitsnet en openbare verlichting (via trekkingsrechten Infrax).


Timing & Fasering

De werken starten op 15 januari 2018 en zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De timing van de werken vindt u hierna.
In functie van voorbereidende werken werd in december 2017 door De Watergroep reeds gestart met de aanleg van noodwaterleidingen in Grijzegraaf en Moelingerweg
 


Fase

Plaats – omgeving werken

Timing

1

Grijzegraaf

Januari 2018 tot eind april 2018

2

Moelingerweg + Onderdorp

Mei 2018 tot oktober 2018

3

Kloosterstraat + Pley

Eind 2018 – begin 2019

4

Bovendorp – Vitschen + afwerking Voer

2019
Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk is van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Omleiding

Volg steeds de aangegeven omleidingsroutes. Gedurende fase 1-2-3 dient het doorgaand verkeer om te rijden via Boomstraat-Berneauweg-Berneau. Plaatselijk verkeer is mogelijk. Handelaars blijven bereikbaar.

Website

Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site kan u vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken in uw gemeente’, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.


Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars

Wij verwelkomen graag een of meerdere vertegenwoordigers van de bewoners en/of handelaars op de werfvergadering. Afgevaardigden vormen de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de projectleiding. Zij kunnen de vragen van de buurt bundelen en bespreken op het werfoverleg. Op die manier willen we de buurtbewoners rechtstreeks bij de uitvoering van de werken betrekken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectmanager.

Belangrijke info voor handelaars en ondernemingen
Hinder door de werken voor uw deur? Vanaf 1 juli kan u rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro van het Vlaamse Gewest. Wie in aanmerking komt voor deze premie, ontvangt van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch bericht waarmee u de uitbetaling van de premie kan aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan kan u daar bovenop ook een sluitingspremie aanvragen. Meer info over deze subsidies op www.vlaio.be/hinderpremie.

Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.


Contact

Contactcenter – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be
 
Voor al uw vragen over werken of onze infrastructuur, kan u op weekdagen van 8u tot 19u terecht bij het contactcenter. Onze medewerkers helpen u graag verder. U kan ook gebruik maken van het contactformulier op www.aquafin.be.
 
Voor doven en slechthorenden: u kan een toelichting met een gebarentolk aanvragen op contact@aquafin.be.
 
Werfleider aannemer
Contactpersoon: Daniël Colman
Tel. 013 67 93 00
Locatie werfgebouw : Boomstraat t.h.v. de openbare parking
 
Noodnummer
Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor