arbeidskaart voor vreemdelingen

wat?

Indien je afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (EER, de 25 landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en in België in loondienst wil werken, heb je in principe een arbeidsvergunning nodig. Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt.

Je hebt géén arbeidsvergunning nodig indien je:

  • EU -en EER-onderdanen
  • houders van een identiteitskaart voor vreemdelingen (gele kaart) + bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (witte kaart, onbeperkte duur)
  • echtgenoten van EU-onderdanen
  • erkende vluchtelingen
  • geregulariseerden.

Men onderscheidt drie soorten arbeidskaarten:

  • de arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur
  • de arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen
  • de arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Ze geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd

hoeveel kost het?

De arbeidskaart wordt kosteloos afgeleverd.

waar kan je terecht?

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor