belastingen, retributies & subsidies

Belastingen
Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Retributies
Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

retributies

datum beslissing

datum publicatie

Retributiereglement voor opzoekingen in de registers voor burgerlijke stand

2007-03-29

2013-02-25

Huishoudelijk reglement en retributiereglement op begraafplaatsen
Politieverordening op begraafplaatsen

2016-06-30 (4)
2016-03-24 (3)
2013-12-03 (2)
2007-10-25 (1)

2016-07-06 (4)
2016-05 (3) 
2014-01-06 (2)
2013-02-25 (1)

Borgreglement voor kleinere massamanifestaties

2007-07-26

2013-02-25

Retributiereglement voor de door de brandweer verrichte prestaties van  brandpreventie in Voeren

2015-02-26 (3)
2014-03-27 (2)
2011-01-25 (1)

2015-03-10 (3)
2014-04-30 (2)
2013-02-25 (1)

Retributiereglement op administratieve stukken bevolking

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement van het milieupark - aanpassing

2014-30-12

2015-01-08

Retributiereglement op de administratieve stukken Grondgebiedzaken

2017-05-18 (3) 
2016-02-25 (2)
2013-12-03 (1)

2017-05-24 (3)
2016-02-29 (2)
2014-01-06 (1)

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor het uitlenen van nadarhekken

2014-03-27 (2)
2013-08-22 (1)

2014-03-28 (2)
2013-09-19 (1)

Retributiereglement op het hakselen van hout op privé-eigendom

2013-12-03

2014-01-06

Retributiereglement voor plaatsing van verkeersspiegels op openbaar domein

2015-04-30

2015-05-18

Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

2016-03-24 (2)
2015-11-26 (1)

2016-03-31 (2)
2016-02-11 (1)

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor