belastingen, retributies & subsidies

Belastingen
Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel.

Retributies
Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie.

belastingen

datum beslissing

datum publicatie

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest voor het aanslagjaar 2019
Correctie aanpassing gemeentelijke opcentiemen 2018

2018-11-29

2017-10-26

2018-12-17

2017-10-27

Aanvullende belasting op de personenbelasting 2014-2019

2013-12-03

2014-01-06

Basisdienstenbelasting voor gezinnen 2014-2019

2013-12-03

2014-01-06

Gemeentereglement van belasting op de verspreiding van commerciële berichten vanaf dienstjaar 2013 tot en met dienstjaar 2018

2012-12-27

2013-02-25

Reglement op de tweede verblijven – dienstjaren 2013-2018

2012-12-27

2013-02-25

Belasting op het verwijderen van sluikstorten door de gemeente van 2013 tot en met 2018

2012-12-27

2013-02-25

Belastingsreglement op het verblijf dienstjaar 2014-2019

2013-12-03

2014-01-06

Belasting op banken dienstjaren 2013-2018

2012-12-27

2013-02-25

Belasting op de kampeerterreinen aanslagjaren 2014-2019: rechtzetting
Belasting op de kampeerterreinen aanslagjaren

2015-04-30 (2)
2013-12-03 (1)

2015-05-04 (2)
2014-01-06 (1)

Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg 2016-2019 
Belasting op de inname openbaar domein en openbare weg 2013-2018

2015-09-17

2012-12-27

2015-09-18

2013-02-25

Belasting op de masten en pylonen - 2013-2018

2013-02-20

2013-02-25

Belasting op leegstaande woningen 2016-2019
Belasting op leegstand 2013-2018
Belasting op leegstand (1)

2016-11-24 (3)
2015-12-30 (2)
2012-12-27 (1)

2016-11-28
2016-01-05
2013-02-25

Belasting op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels 2014-2019

2013-12-03

2014-01-06

Aanpassing reglement op de georganiseerde massamanifestaties

2015-09-17 (2)
2013-12-03 (1)

2015-09-18 (2)
2014-01-06 (1)

retributies

datum beslissing

datum publicatie

Reglement voor opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand

2007-03-29

2013-02-25

Aanpassing huishoudelijk reglement en retributiereglement op de begraafplaatsen
Aanpassing politieverordening op begraafplaatsen

2016-06-30 (4)
2016-03-24 (3)
2013-12-03 (2)
2007-10-25 (1)

2016-07-06 (4)
2016-05 (3) 
2014-01-06 (2)
2013-02-25 (1)

Borgreglement voor kleinere massamanifestaties

2007-07-26

2013-02-25

Retributiereglement voor de prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg

2015-02-26 (3)
2014-03-27 (2)
2011-01-25 (1)

2015-03-10 (3)
2014-04-30 (2)
2013-02-25 (1)

Aanpassing retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken

2015-10-22 (2)
2013-12-03 (1)

2015-10-23 (2)
2014-01-06 (1)

Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken

2013-12-03 (1)

2014-01-06 (1)

Retributiereglement van het milieupark/huisvuil - aanpassing

2014-30-12

2015-01-08

Retributiereglement op de administratieve stukken Grondgebiedzaken

2017-05-18 (3) 
2016-02-25 (2)
2013-12-03 (1)

2017-05-24 (3)
2016-02-29 (2)
2014-01-06 (1)

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor de uitvoering van werken en diensten door de Technische Dienst

2012-12-27

2013-02-25

Retributie voor het uitlenen van nadarhekken

2014-03-27 (2)
2013-08-22 (1)

2014-03-28 (2)
2013-09-19 (1)

Retributiereglement voor houthakselen op privé-eigendom - aanpassing

2013-12-03

2014-01-06

Retributiereglement 'werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein'

2015-04-30

2015-05-18

Retributiereglement 'werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein'

2016-03-24 (2)
2015-11-26 (1)

2016-03-31 (2)
2016-02-11 (1)

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor