college van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met onder andere volgende bevoegdheden:

  • de aanstelling van het gemeentepersoneel
  • het toezicht op de gemeentebeambten
  • het beheer van de goederen en de inkomsten van de gemeente
  • het uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad
  • het voeren van rechtsgedingen
  • de schorsing en de intrekking van vergunningen en de sluiting van inrichtingen
  • het beoordelen en afleveren van bouwvergunningen
  • het toezicht op het OCMW
  • toezicht op de kerkbesturen
  • politieverordeningen (verkeer)

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor