Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

In het decreet op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen is voorzien dat elk bestuursniveau (Vlaamse Overheid, Provincie, Gemeente) een ruimtelijk structuurplan opmaakt en goedkeurt.

Maar wat is nu een ruimtelijk structuurplan?
In een ruimtelijk structuurplan wordt een blik op de toekomst geworpen. Voor Voeren wordt onderzocht welke ontwikkelingen op ruimtelijk vlak (wonen, werken, verkeer, natuur, water, …) nog gewenst zijn en welke toekomstige ontwikkelingen beter niet in Voeren plaatsvinden.
Inderdaad, sommige ontwikkelingen worden beter niet in Voeren toegestaan. Zo is het niet echt opportuun om grootschalige industrie naar Voeren te halen, omdat dan een unieke kwaliteit van de gemeente, namelijk het landschap en de rijke natuur, dreigt verloren te gaan.
Bijkomende woonprojecten zijn wel gewenst, voor de nieuwe en jonge gezinnen in onze gemeente. Maar dit kan enkel in of aansluitend bij de bestaande dorpen. Zo vermijden we dat die unieke kwaliteit van onze gemeente (het mooie landschap) dreigt verloren te gaan.

Op deze manier wordt er in het ruimtelijk structuurplan nagedacht over deze en andere aspecten van onze gemeente. Alle wensen en voorstellen worden gekaderd binnen een idee van “duurzame ontwikkeling”.
Duurzame ontwikkeling kan je als volgt omschrijven: men probeert de noden en wensen van de huidige generatie in te vullen, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generatie te hypothekeren.

Het ruimtelijk structuurplan is recent door de Deputatie van de Provincie Limburg definitief goedgekeurd en in het Staatsblad van 17 december 2008 gepubliceerd. Het is het resultaat van jaren overleg, vergaderen en afwegen onder leiding van de gemeente en met de overheden en een studiebureau als partners. Er werd dus zeer grondig over nagedacht alvorens een en ander op papier te zetten.
Bijgevolg is het voor onze gemeente een werkdocument geworden om alle gewenste ontwikkelingen in te kaderen.

Je kan als burger dit document inkijken op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, liefst op donderdag of vrijdag en na afspraak, omdat onze stedenbouwkundige, Roland Vanmuysen, dan aanwezig is en deskundige uitleg bij het document kan verstrekken.

Let op
: het ruimtelijk structuurplan verandert niets aan de bestemming die jouw perceel heeft op het gewestplan! Je kan dit gewestplan raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid.

Je het structuurplan ook tegen kostprijs aankopen bij de gemeente.

contact

Ruimtelijke Ordening
Roland Vanmuysen
Stedenbouwkundige
tel. 04 381 99 46
e-mail: roland.vanmuysen@devoor.be

Denise Franssen
Administratief assistente ruimtelijke ordening
tel. 04 381 99 47
e-mail: denise.franssen@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor