inkomensvervangende tegemoetkoming (ivt)

wat?

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die door hun lichamelijke of psychische toestand slechts één derde of minder kunnen verdienen dan gezonde personen die werken.
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van diegene met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

wie?

De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Verder moet hij of zij ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

hoe aanvragen?

De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Voor meer informatie, klik op "waar aanvragen".

waar aanvragen?

College van burgemeester en schepenen

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor