belasting op inname openbaar domein en openbare weg

wat?

De gemeente heft een gemeentebelasting op de inname van de openbare weg en/of het openbaar domein.

waarvoor?

De belasting wordt geheven bij het plaatsen van reclameborden, afsluitingen, bouwkraan, materialen, voertuigen, gelijk welke voorwerpen nodig voor de uitvoering van bouwwerken, onderhoudswerken, schilder- en dakwerken,verhuizingen,…

De inname mag slechts plaatsvinden na het afleveren van een vergunning door de burgemeester (tot 8 dagen) of door het college van burgemeester en schepenen (meer dan 8 dagen).

Voor de inname die verkeershinder kan opleveren, dient een politiebesluit afgeleverd te worden.

hoe aanvragen?

De aanvraag dient tijdig te gebeuren en gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet de vermelding van begin- en einddatum van de inname en de in te nemen oppervlakte bevatten.

De aanvraag moet gestaafd worden door een schets met ondermeer de juiste locatie, afmetingen en signalisatie die aangebracht zal worden.

contact

Pascalle Rassin
Secretariaat algemene zaken
tel. 04 381 99 53
e-mail: pascalle.rassin@devoor.be

College van burgemeester en schepenen

Gemeenteplein 1
3798 VOEREN

tel. 04 381 99 40
e-mail: info@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor