openbaar onderzoek/bekendmaking omgevingsvergunning

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning

Aanvrager

Aard van de aanvraag

Plaats

Periode van bekendmaking

NV Verzekering SPEETJENS Raymond, Withuis 11 te 3790 Voeren

verbouwing van een bestaand gebouw tot bureelruimte en met woongelegenheden, aanpassen en verhogen met bestemmingswijziging van een bestaande zolderruimte tot archief

Withuis 7-9, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0002G
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0005S
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0005R
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0002N

2018-07-13 tot en met 2018-08-11

Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Collector Teuvenbeek: Optimalisatieprogramma 2013 – projectnummer 20705
Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut

2018-07-21 tot en met 2018-08-19

Aarts Erik, Ulvend 1 te 6255 NA Noorbeek (NL)

verbouwing van een bestaande stal en schuur tot een vakantieverblijf voor 26pers

Kloosterhofstraat 31, 3793 Voeren
VOEREN 2 AFD/TEUVEN, sectie A, perceelnr. 0741E en 0741F

2018-08-10 tot en met 2018-09-08

Walpot Rik, Schophem 34 te 3798 Voeren

verkavelen van 3 loten in Greb en herprofilering van deel van Greb

Greb 7-9-11, 3798 Voeren
VOEREN 6 AFD/S-GRAVENVOEREN, sectie A, perceelnr. 0018C, 0010A en 0018B

2018-08-10 tot en met 2018-09-08

Beslissing aanvraag omgevingsvergunning

Aanvrager

Aard van de aanvraag

Plaats

Periode van bekendmaking

MEERTENS Riet, Klimmerseind 32 te 6245HH Eijsden (NL)

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
ondergrondse gastank van 2700l

Withuisstraat 34, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr 0111D

2018.07.03 tem 2018.08.02

LHOMME Philippe, Molen 10 te 3798 Voeren

Bekendmaking van een beslissing in tweede aanleg over een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 (art. 31 - Vlarem)

Molen 10, 3798 Voeren
VOEREN, afd. 6, sectie A, perceelnummers 511E, 500B, 500C, 499H, 499G, 498K, 499K

2018-07-18 tem 2018-08-16

BIERMANS Marvin, Voerenstraat 62 te 3790 Voeren

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
ondergrondse gastank van 2400l

Voerenstraat 62, 3790 Voeren
VOEREN 5 AFD/MOELINGEN, sectie B, perceelnr. 0579S

2018.07.26 tem 2018.08.27

SCHAEPKENS-VAN RIEMPST, Berg 23 te 3790 Voeren

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
bovengrondse gastank van 1750l

Berg 23, 3790 Voeren
VOEREN 1AFD/ SINT-MARTENS-VOEREN, sectie A, perceelnr. 0416C

2018.07.26 tem 2018.08.27

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor