secretaris gemeente en OCMW

gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat als hoofd van het gemeentepersoneel in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en voor de dagelijkse personele leiding. Ze woont de vergaderingen van het schepencollege en van de gemeenteraad bij en zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Ze adviseert de gemeenteraad, het college en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De secretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Verder is zij ook secretaris van het politiecollege (tijdens het schepencollege) en de politieraad (taken in gemeenteraad).

OCMW-secretaris

De OCMW-secretaris staat als hoofd van het OCMW-personeel in voor de algemene leiding van de OCMW-diensten en voor de dagelijkse personele leiding. Zij woont de vergaderingen bij van het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn en zorgt voor de verslagen van deze zittingen. Ze adviseert deze organen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De OCMW-secretaris staat in voor de werking van de OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

contact

Maike Stieners
Secretaris gemeente & OCMW
tel. 04 381 99 55
e-mail: maike.stieners@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor