sociaal telefoontarief (belgacom)

wat?

Belgacom verleent een verminderd tarief omwille van sociale of humanitaire redenen aan personen boven de 65 jaar en aan personen met een handicap van meer dan 66%.

voorwaarden

Gemeenschappelijke voorwaarden betreffende de aansluiting:

  • de begunstigde moet titularis zijn van de aansluiting
  • de begunstigde mag beschikken over een klassieke telefoonlijn of een ander type lijn (ISDN, ADSL,...)
  • hij mag tevens verschillende telefoonlijnen hebben
  • de begunstigde mag wonen in een rusthuis of een andere vorm van gemeenschappelijk leven, maar hij dient te beschikken over het abonnement in eigen naam en uitsluitend voor zijn gebruik

Gemeenschappelijke voorwaarden inzake het inkomen:

Het bruto-inkomen van de begunstigde per jaar, vermeerderd met het bruto-inkomen van de personen die eventueel met hem samenwonen per jaar (2 901, 44 euro / persoon), mag het bedrag van 15 672,71 euro niet overschrijden. De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden uiteraard eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd indien de betrokkenen nog student zijn.

wie?

Aanvrager van meer dan 65 jaar:

  • alleen wonendsamenwonend met één of meerdere personen van 60 jaar of oudersamenwonend met schoolplichtige kinderen of kleinkinderen,
  • wanneer de kleinkinderen volle wezen zijn of aan de grootouders bij juridische beslissing werden toegekend.
  • indien de kinderen en kleinkinderen zelf getroffen zijn door een handicap van ten minste 66%, vervalt het voordeel niet wanneer de kinderen niet langer schoolplichtig zijn.

Aanvrager met een handicap:

  • een handicap van minstens 66%
  • ten volle 18 jaar oud zijn
  • alleen wonend of samenwonend, ofwel met hoogstens twee personen, ofwel met bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad.

hoe aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend bij de dichtstbijzijnde teleboetiek van Belgacom. De formulieren hiervoor liggen er ter beschikking. Ook de telefonische klantendienst - gratis telefoonnummer 0800 22 800 - zal op eenvoudig verzoek een aanvraagformulier opsturen.

meer info

klantendienst Belgacom
gratis nummer: 0800 22 800
www.belgacom.be
Belgacom nv.
Dienst Sociaal Telefoontarief
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent

Website FOD Sociale Zekerheid: Personen met een handicap

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor