veiligheid

Aandachtsgebieden zijn:

  • een veilige leef- en woonomgeving (thema's: overlast, onveiligheidgevoelens, huiselijk geweld, inbraken, drugscriminaliteit)
  • veiligheid rond bedrijvigheid (thema's: uitgaan en overlast, evenementen)
  • fysieke veiligheid (thema's: verkeersveiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding)

De gemeente is niet de enige instantie die zich bezighoudt met het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Ook andere partijen spelen een rol.

contact

Pascalle Rassin
Secretariaat algemene zaken
tel. 04 381 99 53
e-mail: pascalle.rassin@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor