Voeren op weg

Naar kwaliteit voor het Voerens landschap: trage wegen als ruggengraat

Wat is een mooi uitzicht? Een kapel, een oude boom of een kabbelend beekje? Die kerkwegel bij valavond?
Allemaal zijn het elementen die bijdragen aan de belevingswaarde van een duurzame en kwalitatieve landelijke leefomgeving. De gemeente Voeren, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Trage Wegen vzw slaan daarom de handen in elkaar voor een landschappelijk project rond 'tragewegen, erfgoed en stilte'.

Trage wat?

Trage wegen zijn paden en wegen voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Veldwegen, doorsteekjes in de dorpskern,...
Voeren telt nog tal van deze wegen. Een aantal trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag om deze wegen – waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te maken groeit. Zo kan je veiliger naar de bakker fietsen. Of je kinderen naar school. Een wandelingetje met je hond, een zoektocht van de jeugdbeweging.
Trage wegen zijn belangrijk: als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad, als veilige verbindingen voor zachte weggebruikers, voor de bedrijfsvoering van boer en tuinder, voor natuurontwikkelingen omwille van hun cultuurhistorische waarde.

Erfgoed of stervend goed?

Voeren heeft een rijke geschiedenis met tal van elementen, die nog steeds getuigen van het cultuurhistorisch erfgoed. Materieel, denk maar aan kapelletjes, oude hagen of bomen. Even belangrijk: immaterieel erfgoed zoals oude gewoonten, gebruiken en tradities,... Vaak met een onschatbare natuurwetenschappelijke, sociale of esthetische waarde. Al dit goed, overgeërfd van een verleden, wordt vaak vergeten. Binnen dit project verdient het ook een heden, meer nog: een toekomst.

'Stilte' laat van zich horen

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid als trillingen die zich voortplanten door een medium. Binnen dit project, echter, krijgt geluid of beter gezegd – de afwezigheid ervan – ook andere dimensies. Stilte krijgt vorm door een filosofisch-psychologische benadering. Het gaat dan om beleving, waardering en welzijn van mensen in een landschap als realiteit boven op de realiteit. In een landschap dat allesomvattend, dynamisch en subjectief is. úw stilte.

Ontwikkelings- en herstelplan

'Voeren op weg' slaat de brug tussen de trage wegen, erfgoed en stilte. Dichtbij de mensen die de praktijk ook beleven, jij dus. Dit moet leiden tot een ontwikkelings- en herstelplan, gebaseerd op de belevings- en gebruikswaarde van het Voerense landschap. Een landschap met toekomst, voor alle Voerenaren. Om de uitdagingen op vlak van stilte, erfgoed en trage wegen aan te pakken en, vooral, om nieuwe kansen te creëren, werkt de gemeente aan een globaal plan met de nadruk op de verwevenheid van trage wegen met cultuurhistorie en stilte.

BELANGRIJK BERICHT over de TRAGE WEGEN

De gemeente Voeren ontkent alle interventies op trage wegen in bossen van Remersdaal en omgeving. Ze heeft geen enkele toelating gegeven om dit te doen. Wegen (her)openen of sluiten is het recht en de taak van de gemeente in samenwerking met de Bestendige Deputatie.

Als burgemeester herhaal ik ook dat het enkel aan de gemeente is en niet aan sommigen die zich gedragen als leden van een comité in deze materie om werken uit te voeren of bomen te markeren, ook niet op publiek domein.

Dit comité, dat niet uitvoerend is, formuleert een advies maar het zal de gemeente zijn die er finaal over beslist. Het is dus niet aan deze mensen, of ze nu lid zijn, arrondissementscommissaris in een andere provincie of van toeristische diensten, enz. om ter plaatse tussen te komen. Indien nodig zal er klacht ingediend worden.

De gemeente ondersteunt deze niet vergunde interventies dus niet en veroordeelt ze zelfs.

Als je het dossier wil lezen en er commentaar op wil geven, dan kan je contact opnemen met onze milieudienst.

Bedankt voor je begrip.

Huub Broers
Burgemeester

Terugroeping Wandelkaart "Jouw trage wegen, erfgoed en stilte in Voeren"

Het wandelkaartje van de VZW Trage Wegen met als titel "Jouw trage wegen, erfgoed en stilte in Voeren / Vos voies lentes, patrimoine et silence à Fourons" zou, ondanks doorgedreven opzoekwerk ter zake, geen correcte weergave van de trage wegen te Voeren bevatten.
 
Meer bepaald zouden de wegen met nummers 15, 17, 19a en 19c afgeschaft zijn als buurtweg, waardoor de kans bestaat dat het private wegen en paden betreffen.

Wij verzoeken eenieder het wandelkaartje van de VZW Trage Wegen met als titel "Jouw trage wegen, erfgoed en stilte in Voeren / Vos voies lentes, patrimoine et silence à Fourons" niet als wandelkaart te gebruiken.

meer info: website trage wegen vzw

Meer weten?

Judith Voets
duurzaamheidsambtenaar Voeren
tel. 04/381 99 42
e-mail: judith.voets@devoor.be

Zowie Vangeel
Trage Wegen vzw
tel. 011/75 42 46
e-mail: zowie.vangeel@tragewegen.be

logo leader haspengouw

logo RLHV

logo provincie Limburg

logo vlaamse overheid

logo steun van europa

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor