voorlopige identiteitskaart

wat?

In geval je je (elektronische) identiteitskaart verloren bent of gestolen is en je vertrekt naar het buitenland vóór je nieuwe kaart klaar is, dan is het nodig een voorlopige identiteitskaart aan te vragen.
Dit is niet nodig als je een nog geldig reispaspoort bezit.

wie?

Voor personen die naar het buitenland gaan en niet in het bezit zijn van een identiteitskaart wegens verlies of diefstal.

criteria?

In geval van verlies of diefstal op de vooravond van een vertrek naar het buitenland:

  • Het verloren of gestolen identiteitsdocument moet nog geldig zijn voor een periode van minstens 1 maand
  • Zelfs met de spoedprocedures kan aan de burger tijdig geen identiteits- of reisdocument worden afgeleverd

Wat dit tweede criterium betreft, moet het gemeentebestuur de reisdocumenten van de burger controleren. Deze documenten moeten tevens voorgelegd worden aan het loket van het Rijksregister en zullen gecontroleerd worden bij het afleveren van het voorlopige identiteitsdocument.

In geval van een productieprobleem te wijten aan het Rijksregister, zullen deze gevallen individueel worden behandeld door de Helpdesk Belpic.
In geval van een probleem met de PIN/PUK-brief, moet de kaart maximaal 45 dagen vóór de aanvraag van een voorlopige kaart aangevraagd geweest zijn.

hoe aanvragen?

Eerst meld je het verlies of de diefstal van je identiteitskaart aan de politie. Zij bezorgen je een bewijs van aangifte.
Daarna wend je je tot de dienst bevolking voor een formulier “aanvraag om een voorlopige identiteitskaart”.

Met dit document, het bewijs van aangifte en een pasfoto kan je je wenden tot de diensten van het Rijksregister.
Zoals in het verleden zullen de diensten belast met de uitreiking van de voorlopige documenten enkel op afspraak werken. Deze afspraak moet worden gemaakt door het gemeentebestuur.
Telefoonnummer: 02 518 21 39
Openingsuren: 9u-12u en 14-16u
Openingsdagen: Werkdagen, van maandag tot vrijdag
Adres: Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

hoeveel kost het?

De aanvraag voor een voorlopige identiteitskaart is kosteloos.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor