Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bibliotheekbeheersorgaan

Het bibliotheekbeheersorgaan geeft vorm aan de inspraak over materies die relevant zijn door de bibliotheek inzake cultuureducatie, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Deze raad is tevens het adviesorgaan voor het beheer van de bib.

Dit beheersorgaan is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.


Stemgerechtigde leden:
- afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen
• Annemie Crombag (voorzitter, lezersgroepen)
• Jean-Marie Aussems (scholengroep)
• Leo Schreurs (leners)
• Hubertine van Roosmalen (socio-culturele verenigingen)

Niet-stemgerechtigde leden:
- afgevaardigden van de inrichtende overheid
• William Nijssen (schepen)
• Rik Tomsin (Voerbelangen)
• Marina Heusschen-Slootmaekers (Voerbelangen)

• Erwin Pasmans (bibliothecaris)

Statuten


Contact

Erwin Pasmans