Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Afschrift akte van overlijden

Wat?

Dit is een volledige weergave van de tekst van de overlijdensakte.

Welke afschriften kan men aanvragen?

Voor personen overleden in Voeren en voor personen overleden buiten de gemeente maar hun hoofdverblijfplaats hadden in Voeren, kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis.

Hoe aanvragen?

Deze aanvraag kan persoonlijk gebeuren aan het loket. Je moet zeker je identiteitskaart meebrengen.

Hoeveel kost het?

Dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd.

Contact