Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Zoneraad

Bijeenkomst van de zoneraad - BWOL

Vrijdag 21 oktober van 13u30 tot 15u30 in de post te Genk (C-mine 50, 3600 Genk)


Agenda:

 1. Goedkeuring verslag van vorige zoneraad dd. 24/06/16
 2. Operationele werking
 3. Personeel
  • bevorderingsproeven adj-cont: aanstelling
  • bevorderingsproeven adj-adm: aanstelling
  • personeel: vrijwillig ontslag Stephan Bodvin
  • functie zonecommandant: vacant verklaring
 4. Financiën
  • lijst bestelbonnen: ter kennisgeving
  • aanrekeningslijst: ter goedkeuring
  • lijst deurwaarder: ter kennisgeving
  • begrotingswijziging 1: kennisgeving van goedkeuring door toezicht
  • begrotingswijziging 2 en 3: goedkeuring
  • begroting 2017: goedkeuring
  • aankoop van materiaalwagen: goedkeuring van lastenboek
  • aankoop van 2 dienstvoertuigen, type personeelsbus: goedkeuring van lastenboek
  • aankoop van boot: gunning
  • btw-plicht: aanpassing zonaal retributiereglement
  • deurwaarder in NL: voorstel
 5. Fusieplannen Opglabbeek & Meeuwen-Gruitrode
  • overleg 7 oktober ll.: verslag
 6. Varia
  • personeelsfeest op vrijdag 03/02/17