Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Bezetting van de zone

Politie logo

De werking van de politiezone kenmerkt zich door een systeem van gespecialiseerde polyvalentie. Dit houdt in dat heel wat personeelsleden diverse taken en/of functies cumuleren.

Leiding
Ronin Cox - korpschef
Alain Stas - adjunct-korpschef en diensthoofd recherche

Hoofdinspecteurs
Gustave Zwakhoven - diensthoofd verkeer
Anet De Kegel – diensthoofd interventie & onthaal

Interventie
Jean Gorissen
Jean-Marie Beckers
Jean-François Damas
Luc Vaes
Kris Pipeleers
Dirk Dedrij
Bart Vanhaeren
Ellen Bucovaz
Stefanie Houtackers
Bérenice Van Camp
Maxim Vanstraelen
Björn Leesen
Wenny Duchateau
Dirk Simons

Systeembeheer
Jean-Marie Beckers (teamchef)
Jean-François Damas
Bérénice Van Camp

Dienst jeugd en sociaal - slachtofferbejegening
Luc Ruysschaert (teamchef)
Kris Pipeleers

Recherche
Stefanie Houtackers
Luc Vaes

Wijkdienst
Patrick Stijnen (teamchef)
Jean-François Damas

Verkeer
Dirk Dedrij
Bérenice Van Camp
Maxim Vanstraelen
Björn Leesen

Onthaal
Jean Gorissen

Wapens
Dirk Dedrij
Luc Vaes

Cel Administratie & logistiek
Valérie Sluysmans (coördinator)
Patricia Vervisch