Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Landbouwtellingen

Wat?

Ieder jaar organiseert het N.I.S. (Nationaal Instituut voor de Statistiek) een nationale landbouwtelling.

Doel hiervan is een volledige en gedetailleerde momentopname van de landbouw te verkrijgen om een gericht landbouwbeleid te kunnen voeren en om internationale en communautaire verplichtingen te kunnen nakomen.

In opdracht van het Nationaal Instituut voor Statistiek worden er jaarlijks twee landbouwtellingen uitgevoerd.

De telling in mei heeft vooral betrekking op de dieren (hoeveel runderen, paarden, varkens, … ) en het gebruik van de gronden (weiland, maïsteelt, bieten, aardappelen,… ).

De telling in september heeft betrekking op de groententeelten in open lucht.

De landbouwers die actief zijn binnen onze gemeente schrijven we persoonlijk aan om deel te nemen aan de telling. De telling is verplicht.

Waar en wanneer moet de aangifte gebeuren?

De landbouwers die actief zijn binnen onze gemeente schrijven we persoonlijk aan om deel te nemen aan de telling. De telling is verplicht.

De aangifte gebeurt ieder jaar in mei, bij de gemeente waar de landbouwer woont.

Wie moet de aangifte doen?

de landbouwbedrijven: alle bedrijven die landbouwproducten voortbrengen om ze te verkopen en die hun bedrijfszetel in België hebben

De openbare of semi-openbare instellingen die minstens 1 are grond bewerken of dieren houden (scholen, religieuze gemeenschappen, onderzoekstations, ziekenhuizen,...).

Contact