Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Bekendmaking publieke consultatie Natuurbeheerplan Broekbos

Broekbos

BEKENDMAKING PUBLIEKE CONSULTATIE: Natuurbeheerplan Broekbos te Voeren

Locatie: omgeving Sint-Martens-Voeren.
Indiener: Bosgroep Limburg VZW
Datum van bekendmaking: 02/07/2024
Registernr.: NBP-LI-22-0013
Inzage dossier: van 02/07/2024 tot en met 02/08/2024

Het natuurbeheerplan Broekbos is digitaal via onderstaande link raadpleegbaar: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie
Daarnaast is het Natuurbeheerplan tijdens de kantooruren ook ter inzage te bekijken in het Administratief Centrum van de gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren.

Bijgevoegde kaart geeft een ruimtelijke weergave van de percelen die effectief deelnemen aan het natuurbeheerplan Broekbos Voeren (gele afbakening) en de percelen die onderdeel uitmaken van het globale kader (rode afbakening).


Bezwaren of opmerkingen:

Schriftelijk richten aan Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel of via mail aan aves.lim.anb@vlaanderen.be
met vermelding van de referentie ‘Natuurbeheerplan Broekbos Voeren’