Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

bouw en exploitatie van vijf (5) windturbines in Warsage

Windmolens warsage

Wij willen je op de hoogte brengen van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning op Waals grondgebied:

ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, vraagt een vergunning voor de bouw en exploitatie van vijf (5) windturbines met een maximale hoogte van 150m te Warsage – Dalhem. De vijf windturbines worden gebouwd op grondgebied van Warsage, aan weerszijden van de Rue de la Gare (verlengde van de Weersterweg), en dit tussen de grens met Voeren en de spoorweg.

Als deze windturbines gebouwd worden, zal dit grote impact hebben op het grondgebied van Voeren. Deze impact zal onder andere betrekking hebben op geluid, schaduwvorming, landschap, enz.

Je kan het volledige dossier raadplegen via de volgende link op de website van Dalhem: https://www.dalhem.be/ma-commu...

Een openbaar onderzoek over deze aanvraag is gestart op 22 juni 2020 en loopt nog tot en met 24 augustus 2020 om 10.00 uur.


Indien je als burger opmerkingen hebt of een bezwaar wenst in te dienen, kan je deze richten aan
“Collège communal de DALHEM, rue de Maestricht 7, 4607 Berneau”.

Links