Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Bouw en exploitatie van vijf windturbines in Warsage - update

Bouw en exploitatie van vijf windturbines in Warsage - update

Onlangs werd in Wallonië net over de grens in Warsage (Dalhem) een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vijf grote windturbines door de maatschappij Engie Electrabel. Deze aanvraag heeft zowel bij het gemeentebestuur als bij de bevolking grote onrust teweeg gebracht. Het gemeentebestuur heeft dan ook een uitgebreid bezwaarschrift ingediend tijdens het openbaar onderzoek van deze aanvraag, en werd hierin gesteund door verschillende Vlaamse administraties, waaronder het Departement Omgeving. Maar ook de gemeente Dalhem formuleerde een negatief advies op deze aanvraag.

Tijdens de lopende aanvraag van Engie Electrabel werd blijkbaar nog een tweede aanvraag ingediend op dezelfde locatie, maar dit keer door de maatschappij Vortex Energy.

De Waalse regering, die bevoegd is voor de vergunningverlening, heeft de aanvragen voor de bouw van deze twee windparken nu tijdelijk geschorst. Aan de initiatiefnemers, ENGIE-Electrabel en Vortex Energy, is gevraagd een gezamenlijk project in te dienen. Het Waals Gewest wacht op een voorstel tot wijziging van de plannen.

De gemeente volgt dit dossier van heel dichtbij op en handhaaft haar standpunt dat een windmolenpark op die locatie, van welke promotor of maatschappij ook, teveel negatieve effecten zal hebben op het grondgebied van de gemeente Voeren.

Recent nieuws