Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

CORONA - update 05/02/2021

20201127 update maatregelen

❗️ Update Corona – 5 februari 2021 ❗️

Vandaag werd in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

💇‍♀️ 💅 Niet-medische contactberoepen: heropening onder zeer strikte voorwaarden. Deze bevatten onder meer:

  • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
  • Verplichting om te werken op afspraak
  • Klanten moeten buiten wachten
  • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
  • Dienstverlening aan huis blijft verboden

🐑 Buitenactiviteiten in dierenparken: heropening vanaf 13 februari en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings: heropening vanaf 8 februari onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

🏠 Immo: vanaf 13 februari zijn huisbezoeken in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars toegelaten

📆 Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

ℹ️ Meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0502/

Onderstaande maatregelen zijn nog steeds van kracht:

1️⃣ Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot 1 april 2021. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier werd ter beschikking gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Download hier het document.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

* Dwingende gezinsredenen: verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, huwelijken, begrafenissen, bezoek aan partner die niet onder hetzelfde dak woont
* Humanitaire redenen: medische redenen/behandeling, bijstand aan oudere of minderjarige
* Studieredenen
* Inwoners van grensregio’s: verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;
* Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
* Divers: zorg voor dieren, juridische verplichtingen, verhuizing

2️⃣ Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.

Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

ℹ️ Meer info: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie