Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Gemeente Voeren werft aan: Technisch hoofdmedewerker Projecten & Gebouwen

Aanwerving

Technisch hoofdmedewerker Projecten & Gebouwen
contractueel | onbepaalde duur | voltijds | C4-C5

FUNCTIE:
De technische dienst staat in voor het duurzaam beheren en optimaliseren van het openbaar domein en het gemeentelijk patrimonium. Als technisch hoofdmedewerker sta je in voor de technische ondersteuning bij externe werken en bij gebouwenbeheer.

Je geeft technische ondersteuning bij de opmaak/nazicht/opvolging van bestekken, meetstaten, offertes, prijsvragen voor inrichtingswerken en onderhoudswerken aan openbaar domein. Dit kan zijn: herstelling van wegen en fietspaden, sanering en (her)inrichting begraafplaatsen, aanleg parkeerplaatsen en allerhande kleinere werken, al dan niet in samenwerking met een studiebureau. Je staat in voor het toezicht op de werven, volgt proeven en werfvergaderingen op en doet nazicht van de vorderingsstaten.

Verder sta je in voor de coördinatie van de onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en technische installaties.

PROFIEL:
Je beschikt over een brede algemene, en bij voorkeur, grondige technische kennis door werkervaring en/of opleiding. Deze is nodig voor de voorbereiding en uitvoering van (externe) werken, zoals kennis onderhoud gebouwen en technische installaties, wegenwerken en/of inrichtingswerken. Je kan meetstaten zelf opstellen, analyseren en interpreteren, alsook technische bepalingen in een bestek gieten (o.a. toepassing SB250) en vervolgens de werven opvolgen.

Je kan goed werken met Office-toepassingen. Je beschikt over een rijbewijs B.

AANBOD:
Veel afwisseling, in ruil voor evenveel voldoening. Een contract van onbepaalde duur, aangevuld met maaltijdcheques twv. € 8,00/dag, fietsvergoeding, 30 verlofdagen op jaarbasis, overname van relevante beroepservaring in overheids- en privésector, een geïndexeerd bruto jaarsalaris tussen € 35.656,81 en € 56.320,46.

AANWERVINGSVOORWAARDEN:
Je voldoet aan de medische vereisten en beschikt minstens over een diploma van secundair onderwijs.

Je slaagt voor de testen van de selectieprocedure die afgenomen zullen worden in week 43 en 46 van 2022, en kunt een recent uittreksel van het strafregister voorleggen.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur uiterlijk 16 oktober 2022 (inbegrepen) een schriftelijke sollicitatiebrief met CV en een afschrift van je diploma en uittreksel uit het strafregister aan het gemeentebestuur Voeren, t.a.v. de Personeelsdienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren of per e-mail aan personeel@devoor.be.

Voor een gedetailleerde functiebeschrijving en bijkomende informatie kan je terecht bij het Afdelingshoofd Grondgebiedzaken, Judith Voets (04 381 99 40).