Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Gemeente Voeren werft aan: Administratief medewerk(st)er Afdeling grondgebiedzaken

Aanwerving

Administratief medewerk(st)er Afdeling grondgebiedzaken

contractueel | voltijds | C1-C3 | wervingsreserve van 2 jaar

FUNCTIE:
Algemene taken, eigen aan de functie van administratief medewerker in de afdeling grondgebiedzaken:
- behandelen van inkomende post en briefwisseling, zowel schriftelijk als digitaal
- opstellen van brieven, e-mails, nota’s en andere documenten met betrekking tot het specifieke werkdomein van de dienst
- dossiers administratief voorbereiden en opvolgen
- opstellen en opvolgen van college- en gemeenteraadsbesluiten
- deelnemen aan vergaderingen en teamoverleg
- ondersteuning van acties en projecten

Specifieke taken, eigen aan de dienst openbare werken:
- instaan voor de administratieve uitvoering, opvolging en afhandeling van dossiers met betrekking tot openbare werken, nutsvoorzieningen en aankopen
- instaan voor de planning van de uit te voeren taken van de technische dienst

PROFIEL:
klantvriendelijk • nauwkeurig en oog voor detail • communicatief • stressbestendig • sterk in organisatie en planning • discreet • teamspeler • diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs

AANWERVINGSVOORWAARDEN:
Je slaagt voor het taalexamen, georganiseerd op zaterdag 30 september 2023: elementaire kennis Frans voor kandidaten met een niet-Franstalig diploma en grondige kennis Nederlands voor kandidaten met een anderstalig diploma.

Je slaagt voor de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke proef, georganiseerd op maandag 2 oktober 2023 en een mondelinge proef, georganiseerd in week 42-2023.

AANBOD:
Veel afwisseling, in ruil voor evenveel voldoening. Een contractuele en voltijdse betrekking van onbepaalde duur, aangevuld met maaltijdcheques twv. € 8,00/dag, gezinshospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 30 verlofdagen, overname van relevante beroepservaring in overheids- en privésector, een geïndexeerd bruto jaarsalaris tussen €27.098,65 en € 49.597,52.

INTERESSE?
Stuur je Nederlandstalige sollicitatiebrief met cv, een afschrift van je diploma en recent uittreksel uit het strafregister, uiterlijk 25 september 2023 (poststempel geldt als bewijs), aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren of via personeel@devoor.be.
Neem voor meer info contact op via algemeen.directeur@devoor.be of 04 381 99 40.

Bij meer dan 10 sollicitaties zal er een preselectie gebeuren op basis van de cv, relevante beroepservaring en talenkennis.