Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Gemeente Voeren werft aan: Diensthoofd leefmilieu

Aanwerving

Diensthoofd leefmilieu

contractueel | voltijds | B1 – B3 | wervingsreserve van 2 jaar

FUNCTIE:
• Als diensthoofd leefmilieu ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid met betrekking tot milieu, afval, klimaat en mobiliteit.
Je adviseert het beleid en rapporteert geregeld aan het afdelingshoofd grondgebiedzaken.
Mede dankzij jouw inzet wordt er een stap verder gezet in het opzetten van een kwalitatief en duurzaam milieubeleid bij het lokaal bestuur Voeren.
• Je coördineert het groen- en afvalbeheer en stuurt de groenploeg en het milieupark aan.
• Als diensthoofd leefmilieu behandel je omgevingsvergunningen op vlak van milieu.
• Je werkt projecten uit, o.m. rationeel water- en energieverbruik, vergroening begraafplaatsen, afvalbeleid,… in overeenstemming met de doelstellingen van de gemeente.
• Klimaatbeleid en duurzaamheid liggen je nauw aan het hart. Je zorgt in samenwerking met het afdelingshoofd voor de uitvoering en actualisatie van het klimaatplan.

PROFIEL:
• interesse in natuur, milieu en klimaat • initiatiefnemer • daadkrachtig • communicatief • stressbestendig • discreet • teamspeler
• houder zijn van een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

AANWERVINGSVOORWAARDEN:
Je slaagt voor het taalexamen, georganiseerd op zaterdag 30 september 2023: elementaire kennis Frans voor kandidaten met een niet-Franstalig diploma en grondige kennis Nederlands voor kandidaten met een anderstalig diploma.

Je slaagt voor de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke proef, georganiseerd op maandag 2 oktober 2023 en een mondelinge proef, georganiseerd in week 42-2023.

AANBOD:
Veel afwisseling, in ruil voor evenveel voldoening. Een contractuele en voltijdse betrekking van onbepaalde duur, aangevuld met maaltijdcheques twv. € 8,00/dag, gezinshospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 30 verlofdagen, overname van relevante beroepservaring in overheids- en privésector, een geïndexeerd bruto jaarsalaris tussen € 34.598,27 en € 58.297,09.

INTERESSE?
Stuur je Nederlandstalige sollicitatiebrief met cv, een afschrift van je diploma en recent uittreksel uit het strafregister, uiterlijk 25 september 2023 (poststempel geldt als bewijs), aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren of via personeel@devoor.be.
Neem voor meer info contact op met Judith Voets, afdelingshoofd grondgebiedzaken via judith.voets@devoor.be of 04 381 99 40.