Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

(Gemeentelijk) RUP Bedrijventerrein Schophem

RUP Schophem

De gemeente Voeren deelt mee dat er een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld wordt voor het bedrijf “Hobbyshop Debougnoux”, gelegen Schophem 26.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet dit bedrijf de mogelijkheid geven zijn opslag uit te breiden en het bedrijfsterrein beter te organiseren. Dit gebeurt door vergroting van de vroeger vastgelegde bestemmingszone “zone voor lokale bedrijvigheid” en de vergroting van de maximum toegelaten bouwoppervlakte.

Dit RUP situeert zich op grondgebied Voeren en is een gemeentelijke bevoegdheid.

De startnota/procesnota kunnen geraadpleegd worden op volgende plaatsen:

  • AC De Voor, Gemeenteplein 1, 3798 VOEREN, tijdens de normale openingsuren bij de dienst Ruimtelijke Ordening
  • Online op de gemeentelijke website

Opmerkingen, suggesties en bezwaren kunnen bezorgd worden aan het gemeentebestuur op volgende manieren:

  • Via email: info@devoor.be
  • Via aangetekende brief ter attentie van College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 VOEREN
  • Af te geven tegen ontvangstbewijs op het AC De Voor, Gemeenteplein 1 te 3798 VOEREN

Deze opmerkingen, suggesties en bezwaren moeten voor 16/11/2019 ingediend worden.

Download (pdf)

Startnota (6373kB)
Procesnota (722kB)