Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Kapping fijnspar

ANB

In april en mei zal er een kapping plaatsvinden van fijnspar in een paar domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in Voeren (Veursbos en Stroevenbos). Het gaat om bomen die zijn aangetast door de letterzetter (Ips typographus). Dit kevertje van ongeveer een halve centimeter treft vooral verzwakte fijnsparren. Door de voorjaars- en zomerdroogte van de afgelopen jaren zijn deze bomen sterk verzwakt.

De larven van de kever boren zich door de bast van de boom. Wanneer alle sapkanalen zijn doorgeknaagd sterft de boom. Dit kan al na een paar maanden. Nadat de larven zijn volgroeid en verpopt tot kevers gaan ze op zoek naar nieuwe bomen.

Om de verspreiding van de kever te beperken, dienen de aangetaste bomen te worden verwijderd.

Specifiek voor kapping van de door de letterzetter aangetaste fijnsparren moet er geen rekening gehouden worden met de schoontijd (1 april t/m 31 juni). Uiteraard hadden we de kapping liever in de winter laten doorgaan. De weersomstandigheden lieten dit echter niet toe.

De gekapte oppervlaktes zullen nadien opnieuw bebost worden. Dit gebeurt door spontane verbossing of door aanplant van inheemse loofbomen.

Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij Joost Proesmans – boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
Mail: joost.proesmans@vlaanderen.be of telefoon: 0473 331706