Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Openbaar Onderzoek parkeerbeleidsplan Voeren

Parkeerbeleidsplan

In de lente van 2021 voerde de gemeente Voeren, samen met Toerisme Vlaanderen, een bevraging uit bij de inwoners naar hun beleving van het toerisme in de gemeente. Hierin kwam onder andere naar voren dat 94 procent van de inwoners ervaart dat er meer parkeerproblemen zijn in Voeren als gevolg van het toerisme.

Het gemeentebestuur herkent deze uitkomst. Het parkeren door toeristen leidt inderdaad op verschillende plekken in de gemeente tot overlast. De inrichting van het openbaar domein is duidelijk niet mee geëvolueerd met het aantal bezoekers. Zo wordt er regelmatig foutgeparkeerd als men geen parkeerplek kan vinden en is het soms voor bewoners moeilijk om in de buurt van de eigen woning een plek te vinden. Dit probleem doet zich niet overal in gelijke mate voor maar is geconcentreerd in een aantal deelgemeenten.

Maar ook het parkeren door de eigen inwoners levert plaatselijk problemen op. De gemeente merkt dat een deel van de inwoners weliswaar genoeg parkeerruimte op eigen terrein heeft maar hier niet of nauwelijks gebruik van maakt. Men vindt het soms makkelijker om op het openbaar domein, bijvoorbeeld in de berm of op de stoep, te gaan staan dan op de eigen inrit of in de eigen garage. Het gevolg is dat de gemeente een groot aantal parkeerplaatsen moet aanleggen voor inwoners die ook op eigen terrein zouden kunnen parkeren. Dit levert, ook buiten het toeristisch seizoen, in een aantal dorpscentra een grote parkeerdruk op. Bovendien zou de gemeente deze parkeerruimte ook kunnen gebruiken voor een meer kwalitatieve invulling van het openbaar domein.

De gemeente nam daarom het initiatief tot het opstellen van een parkeerbeleidsplan om het parkeren in Voeren in goede banen te leiden. Het doel is om parkeerhinder te verminderen. Dit moet de leefbaarheid voor de eigen inwoners ten goede komen.

Dit parkeerbeleidsplan ligt in openbaar onderzoek van 18 juli tot en met 30 september 2022. In deze periode kan je het ontwerpplan raadplegen:

  • Digitaal (zie beneden)
  • Bij de milieudienst van de gemeente, enkel op afspraak.

Opmerkingen over het ontwerp-plan kunt u sturen naar milieu@devoor.be of naar:
College van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
3798 Voeren

Download (pdf)