Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Oproep tot offerte/kandidaatstelling domeinconcessie

Parochiezaal

UITBATING PAROCHIEZAAL PLEY 16, ‘S-GRAVENVOEREN

De gemeente Voeren wil met deze domeinconcessie een bijkomende ontmoetingsplaats creëren waar plaats is voor zowel een horeca-uitbating, een educatieve invulling, een thuisbasis voor de activiteiten van verenigingen als voor festiviteiten van allerlei aard.

Ben jij geïnteresseerd om de uitbating van de voormalige parochiezaal voor je rekening te nemen en een belangrijke schakel te worden in het verenigingsleven van Voeren? Dien dan tijdig je kandidatuur in!


Duur9 jaar, opzegbaar
Uiterste datum indiening offerte/kandidaatstellingdonderdag 19/01/23 om 11u
Indieningswijzeonder gesloten omslag met vermelding “Kandidatuur concessie Pley 16” op het volgende adres:

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1, 3798 Voeren

Plaatsbezoekafspraak via ro@devoor.be tot 05/01/2023
Inlichtingenvia algemeen.directeur@devoor.be vóór 05/01/2023 om 11u
Concessievoorwaardenzie beneden
Download (pdf)