Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Tijdelijk onttrekkingsverbod voor alle onbevaarbare waterlopen

Onttrekkingsverbod 20220716 Bewerkt

Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en het feit dat er weinig tot geen neerslag verwacht wordt, werd er door de gouverneur van de provincie Limburg een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Limburg. Dit verbod geldt vanaf 16 juli en is van tijdelijke aard, tot het terug opgeheven wordt. Het verbod wordt geregeld in een politiebesluit.

Op het onttrekkingsverbod zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie.
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  3. Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Waterontrekkingen uit de Gulp zijn permanent verboden in verband met de ecologische waarde van deze waterloop.