Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

UPDATE Corona Grensverkeer

Coronavirus

Wat als je de grens over moet?
Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het nationaal crisiscentrum heeft de richtlijnen geconcretiseerd met betrekking tot verplaatsingen bij de grensovergangen.

👉 Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • Woon-werkverkeer (voor grensarbeiders is het tijdens deze verplaatsing van en naar het werk toegelaten om boodschappen te doen)
 • Voortzetting van medische zorg
 • Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • Co-ouderschap
 • De zorg voor dieren
 • Bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont
 • Een begrafenis bijwonen binnen de familie (intieme kring)
 • Een huwelijk bijwonen binnen de familie (intieme kring)
 • Verplaatsingen van Belgen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland (≠ tweede verblijf)
 • Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren
 • Verplaatsingen om Belgen op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen
 • Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren)
 • Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding
 • Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • Verplaatsingen om het kind naar de kinderopvang te brengen

👉 Volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen:

 • toerisme
 • vrije tijd
 • inkopen doen
 • tanken
 • een kennis bezoeken
 • een familielid in het buitenland bezoeken

Om een vlotte grensovergang te faciliteren, dien je (naast de identiteitsdocumenten) een schriftelijk document bij je te hebben dat je verplaatsing rechtvaardigt. Het kan dan gaan om een attest van de werkgever, een attest van de dokter voor de zorg voor anderen of medische zorg, bewijs van co-ouderschap, kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen als een ander vervoermiddel niet mogelijk is, een bewijs voor de zorg voor dieren die over de grens staan,...

! De gemeente levert geen documenten af om een eventuele verplaatsing te rechtvaardigen.

OPGELET:
De schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar.

Vanaf maandag 11 mei verdwijnen de vaste grensposten aan De Plank en Withuis en zijn de grensovergangen 24/24 geopend. Dat betekent echter niet dat er geen controle meer is. In samenwerking met de federale politie zal de lokale politie er mobiele controles uitvoeren.

1. Grensovergang Withuis in Moelingen

In tegenstelling tot de huidige situatie, zal de grensovergang Withuis in Moelingen 24/24 open zijn. De statische grenspost verdwijnt, maar wordt vervangen door dynamische controles die uitgevoerd zullen worden door de lokale politie in samenwerking met de collega’s van de federale politie. We zetten bovenop de interventieploeg ook een moto/fietsploeg in om de situatie aan de grenzen in het oog te houden.

2. Grensovergang De Plank in Sint-Martens-Voeren

Vanaf maandag 11 mei wordt de grensovergang De Plank enkel bewaakt door mobiele controles. Net zoals in Withuis verdwijnt vanaf dit moment de statische grenspost en is de grensovergang 24/24 geopend, weliswaar onder het toezicht van mobiele controles door de lokale en federale politie.

3. Kleine grensovergangen

Aan de kleine grensovergangen zoals ‘Grijzegraaf’, ‘Gieveld’,… starten de gemeentewerkers maandag 11 mei met het verwijderen van het hekwerk. Zo kunnen de zwakke weggebruikers weer gebruikmaken van deze wegen. Deze aanpassing wordt vooral doorgevoerd met in het achterhoofd de opening van de scholen op 15 mei. Door het verwijderen van het hekwerk kan de schoolgaande jeugd gebruikmaken van deze rustigere wegen om op een veilige manier met de fiets naar school te gaan.