Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Vereniging in de kijker: NEOS Voeren

Foto Neos

NEOS Voeren is een vereniging van en voor actieve senioren uit Voeren en omgeving. Iedereen die zijn vrije tijd op een zinvolle manier wil gebruiken is van harte welkom. Maandelijks worden gemiddeld een viertal “activiteiten met

meerwaarde" georganiseerd: voordrachten over relevante thema's, daguitstappen naar interessante plaatsen, bezoeken van toonaangevende concerten, sportbeoefening, pétanquen elke veertien dagen, … Momenteel telt NEOS Voeren 120 leden: authentieke Voerenaars, Nederlandstaligen die in de Waalse buurtgemeenten wonen, Nederlanders die in Voeren wonen en zelfs Nederlanders die in Nederland wonen. Nagenoeg allen zijn senior (dus 55+) en de verhouding man/vrouw is redelijk in evenwicht.

Versterken van het sociale weefsel

Wat NEOS het meest kenmerkt is de drang om tijd goed te gebruiken. De leden willen zinvol bezig zijn met interessante dingen, dit samen met leuke mensen. Hiermee wil de organisatie iets extra kunnen betekenen voor elkaar en anderen. NEOS Voeren wil - via haar leden – ook een bijdrage leveren aan het versterken van het sociale weefsel binnen onze gemeente. Zo neemt NEOS Voeren deel aan het gemeentelijke beleid (via Welzijnsraad), ondersteuning van gemeenschap bevorderende activiteiten zoals het verzorgen van 'de Duerpsnoon'. ( in samenwerking met Thuis-Zorg-Saam Voeren ) en werd samen met Ferm de openbare ruilboekenkastjes, gelanceerd.

Samen met NEOS Nationaal wil de vereniging zich ook inzetten voor 'de noden van het Zuiden'. Dit o.a. via TRIAS, een organisatie die ondernemende mensen steunt in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Contactpersoon: Jean Geelen TELEFOON: 043/ 81 01 23