Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Verkiezingen 13 oktober: registratie niet-Belg

Verkiezingen 13 oktober: registratie niet-Belg

Ook niet-Belgen die in Voeren wonen hebben op 13 oktober het recht om te stemmen voor een nieuw lokaal beleid. Je moet je eerst wel laten inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente. Die inschrijving moet ten laatste gebeuren op 31 juli 2024.

Voorwaarden
Om te kunnen stemmen als niet-Belg moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Op 1 augustus in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
  • Over stemrecht beschikken (dus niet ontzet zijn uit het kiesrecht);
  • Én ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
  • voor niet-Belgen van buiten de EU: ten laatste op 31 juli een wettelijk verblijf in België aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar

Hoe registreren?

of

  • Vul het formulier in. Geef het af op de dienst bevolking tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
    of stuur het op samen met een kopie van je identiteitsbewijs naar Gemeente Voeren, dienst Bevolking, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren of bevolking@devoor.be

Als alles in orde is, ontvang je enige tijd later de beslissing betreffende je inschrijving op de kiezerslijst. Vanaf dat moment ben je ingeschreven op de kiezerslijst om te stemmen voor de lokale verkiezingen, zolang je je niet laat schrappen van de kiezerslijst.


Wil jij ook je stem laten horen en mee invloed geven op het beleid? Registreer je dan tijdig.


Belangrijk: Op 13 oktober 2024 vinden zowel gemeente-, OCMW-, als provincieraadsverkiezingen plaats. Niet-Belgen kunnen niet stemmen voor de OCMW- en provincieraad, enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Download (pdf)