Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Voeren dooft de openbare verlichting gedurende een deel van de nacht

Lantaarn

Laat jij de verlichting in jouw woning branden wanneer je gaat slapen? Wellicht niet, op een eventueel nachtlampje voor de kinderen na. Voor de openbare verlichting geldt eigenlijk hetzelfde: het is niet nodig om de hele nacht alle lichten te laten branden.

Om onze energiekosten te bekampen, zijn we al een tijdje volop bezig met de vervanging van onze openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Op ons grondgebied is ongeveer 36% van de lampen intussen vervangen. Tegen 2028 zal dit 100% zijn.

Gedreven door de energiecrisis en de stijgende energieprijzen willen we als gemeente nu echter nog een stapje verder gaan. Voortaan gaan we daarom een deel van de lichten in onze straten en op onze pleinen niet meer de hele nacht laten branden. Concreet houdt die beslissing in dat we, in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgaan naar een situatie waarbij we tussen middernacht en 5.00 uur ’s morgens een deel van de verlichting gaan doven.

Eén uitzondering op deze nieuwe maatregel: de gewestwegen (die in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid) en de straten die gekoppeld zijn aan een cabine op een gewestweg- verandert er niets. Deze blijven de hele nacht volledig verlicht.

We benadrukken dat het doven en dimmen van de verlichting slechts voor een korte periode (tijdens de nacht) van toepassing is. Onderzoekscijfers wijzen uit dat de veiligheid hierdoor niet in het gedrang komt. Bovendien levert deze aanpassing met de huidige energieprijzen een jaarlijkse besparing op van ongeveer 35.000 euro voor onze gemeente.

We geven ook graag mee dat onze omliggende gemeenten eveneens gelijkaardige aanpassingen doorvoeren. In Voeren zal deze maatregelen ingaan vanaf 21 december 2022.

Deze aanpassingen betreffende de openbare verlichting vormen een onderdeel van een integraal, gemeentelijk energieplan waarvoor we nog een huis aan huis bericht zullen uitsturen. Op deze manier trachten we in tijden van energiecrisis een verantwoord en doordacht beleid te voeren.

Zit je toch nog met vragen of bezorgdheden over deze nieuwe maatregel? Dan kan je steeds terecht bij onze dienst openbare werken op het nummer 04-381.99.40 of via info@devoor.be.