Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Vogelgriepvirus

Vogelgriepvirus

Vogelgriepvirus (H5) vastgesteld bij een wilde vogel in België: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee.

Vanaf 15/11 gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Alle maatregelen vind je door op de onderstaande link te klikken:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp