Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Wateroverlast Voeren

Wateroverlast Voeren

Beste inwoner,

De voorbije week zijn voor veel van onze inwoners bijzonder onzeker geweest. Met man en macht is er gewerkt om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Toch heeft de enorme regenval op diverse plekken in onze gemeente voor veel overlast en schade gezorgd. De solidariteit en veerkracht die nadien ontstond zijn bewonderenswaardig. Wij wensen iedereen die getroffen is door de wateroverlast heel veel sterkte en zullen ook de komende periode maximaal verdere ondersteuning bieden aangaande de nazorg. Met deze brief geven we daarom graag wat praktische informatie mee.

Solidair en veerkrachtig
Gedurende de afgelopen week hebben zeer vele mensen hard gewerkt om het water zo veel mogelijk tegen te houden. Wij kunnen jullie niet genoeg bedanken voor alle inzet, samenwerking en medewerking!
Nu het water weggetrokken is, wordt de schade die het water heeft aangericht pas echt duidelijk. Samen gaan we de schade opnemen, opruimen en herstellen. Probeer buren, familie en vrienden te helpen.
Heb je een hulpvraag of wil je op eender welke manier hulp aanbieden? Meld dit dan bij de gemeente via alana.coenegrachts@devoor.be. Wij bundelen de aangeboden hulp en kunnen op die manier vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar koppelen. Indien u een hulpvraag heeft, twijfel zeker niet om dit aan ons door te geven. We helpen u graag verder.
Heb je nood aan meubels, dan kan je hiervoor terecht bij de Kringloopwinkels van Reset vzw (verschillende locaties, o.a. Riemst, Tongeren, Bilzen – adressen te vinden op www.vzwreset.be/winkels). Slachtoffers van de overstromingen, kunnen hier gratis meubels ophalen. Dit kan nadat je een verwijskaartje komt afhalen op het gemeentehuis. Vergeet dit zeker niet!

Opruimen
De gemeentediensten zijn ondertussen ook gestart met de nazorg. De meeste straten werden opnieuw opengesteld voor verkeer nadat we deze een tijdje gesloten hebben gehouden om zowel de hulpdiensten als de inwoners de nodige ruimte te geven. Er werden meerdere containers geplaatst om het opruimen te vergemakkelijken. Bijkomend organiseert de gemeente vanaf donderdag 22 juli een ophaling op afroep van beschadigde huisraad door wateroverlast. Huisraad die door de wateroverlast niet meer bruikbaar is, mag vanaf donderdag aan de straatkant geplaatst worden. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak maken voor de ophaling via T 04 381 99 45.

Verder worden ook alle zandzakjes opgeruimd en verzameld op het technisch centrum bij het milieupark. Ook zijn er nog zandzakjes op paletten in Moelingen. Deze zandzakjes blijven er nog tot het einde van de week waarna ze opgeruimd worden. Elke inwoner heeft de mogelijkheid om deze zandzakjes op te halen om een eigen voorraad aan te leggen.

En nu?
Na de overstroming gaat bij veel mensen de volgende vraag door het hoofd: “Wat nu?” Graag willen we enkele tips meegeven om de schade zo veel mogelijk te beperken.
Eerst en vooral is het belangrijk om contact op te nemen met de verzekeraar. Overstromingsschade wordt gedekt door de brandverzekering. Vergeet hierbij niet om foto’s te nemen van de beschadigde plaatsen.

Verder dien je ook een melding te maken bij het Vlaams Rampenfonds tot erkenning van de ramp. Hiervoor heb je 60 dagen de tijd. Deze schademelding is nog geen aanvraag voor een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds. Pas nadat de Vlaamse Regering de ramp erkent, kan een aanvraag ingediend worden voor schadevergoeding.
Opgelet: Het Rampenfonds komt niet tussen voor private goederen die verzekerbaar zijn via een brandpolis “eenvoudige risico’s”.

Voor meer info kan je terecht op: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds

Heb je moeilijkheden met het indienen van de schademelding, neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen jullie graag verder.

Meer informatie
Via www.voeren.be blijven wij je informeren. Wij zijn ook steeds bereikbaar via de gemeentelijke infolijn 04 381 99 40.