Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Wateroverlast Voeren 17/05

Wateroverlast Voeren 17/05

*Update 02u45*

Op dit moment kampt Moelingen-centrum (gebied tussen Voerenstraat, Viséweg, Withuisstraat, Schansweg) met een algemene stroompanne. Fluvius is ter plaatse en doet al het mogelijke om dit zo snel mogelijk te herstellen. Gezien de situatie, kan men pas starten wanneer het waterpeil voldoende gezakt is. Dit zal zeker tot morgenvoormiddag duren.


*Update 01u30*

We hebben te maken met de ergste overstromingen in de geschiedenis van Voeren.

Voorspellingen tonen dat er de komende uren nog heel wat water onderweg is vanuit Wallonië. We volgen dit nauw op en hebben naast de grootdebietpompen ook extra reddingsteams te water in bijstand gevraagd voor vannacht. Het water zal naar verwachting pas in de ochtend terug zakken.

De autosnelweg E25 is beide richtingen afgesloten.

Wij leven mee met onze inwoners.


*Update 00u10*

De brandweer merkt op dat losstaande gastanks in tuinen zijn gaan drijven door de hoge waterstanden. Hierdoor geven zij standaard gas vrij. Uit voorzorg, neem volgende maatregelen:

• IN HUIS een gasgeur = zet ramen en deuren volledig open.

• IN HUIS géén gasgeur (buiten wel mogelijk) = ramen en deuren dicht houden!


*Update 23u45*

Inwoners die geen vervoer hebben voor evacuatie, kunnen terecht aan het ophaalpunt ter hoogte van kruispunt Roosenstraat-Withuisstraat.
Het opvangcentrum in Eijsden is volledig uitgerust.


*Update 23u10*

DRINGENDE OPROEP voor de inwoners van de Dorpsstraat-Driesch-Winkel-Getske-Kerksteeg: Evacuatie vanuit de woning is niet meer mogelijk. Gelieve naar de 1ste verdieping van de woning te gaan.

DRINGENDE OPROEP voor inwoners van Voerenstraat-Elzen-Bijsstraat-Mescherstraat-Withuisstraat:
Voor je eigen veiligheid, verlaat ONMIDDELLIJK je woning indien dit nog veilig kan!

Wie niet terecht kan bij familie of vrienden, zal opgevangen worden in het Cultureel Centrum te Eijsden, Breusterstraat 23 (Nederland). Evacuatie is enkel mogelijk via Withuisstraat-Withuis.

Voor vragen met betrekking tot evacuatie: 04 381 99 40.


*Update 22u20*

Gezien de voorspellingen van hevige neerslag boven de gemeente Dalhem, wordt de situatie mogelijks erger dan in 2021.

Bereid je voor op een onmiddellijk vertrek!


*Update 22u15*

Het waterpeil blijft stijgen, heel Voeren kampt met wateroverlast.

De prioriteit is momenteel verschoven naar Moelingen. Daar trad de Berwijn uit haar oevers. Het waterpeil stijgt snel. Volgens de laatste berichten van de VMM, zal de situatie erger zijn dan in 2021.

De meeste voorraad zandzakken vanuit de provincie Limburg is ondertussen aangekomen. Deze werden al bedeeld of zullen nog bedeeld worden.


We vragen met aandrang om weg te blijven uit de omgeving!


*Update 20u45*

Om 20u30 werd de gemeentelijke fase afgekondigd voor wateroverlast. De gemeente en brandweer volgen de situatie op de voet.
Met name het waterpeil van de Berwijn wordt op dit moment extra opgevolgd.

Er is een derde container met zandzakken onderweg.


19u30

Naar aanleiding van de hevige regenval van deze namiddag en avond, zijn de brandweer en gemeentelijke diensten reeds geruime tijd druk in de weer.

Op dit moment zijn twee containers zandzakken geleverd en zijn op diverse plaatsen zandzakken gebracht.

Bel 112 bij overlast.

Recent nieuws