Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Wateroverlast Voeren 18/05

Wateroverlast Voeren 18/05

UPDATE 22.00 uur
Morgenvroeg vanaf 10.00u starten de medewerkers van de technische dienst en civiele bescherming met de bedeling van bouwdrogers. Elke getroffen woning zal één bouwdroger ter beschikking krijgen. INSTRUCTIES: Ontvangstbon tekenen --> opvangbak regelmatig leegmaken --> ramen en deuren sluiten

Ook morgen zullen de civiele bescherming en de brandweer verder gaan met de opruimingswerken. Deze zijn nog niet helemaal afgerond waardoor het op enkele plaatsen gevaarlijk is om rond te rijden of rond te wandelen. Verplaats je dan ook niet als dat niet nodig is.

Buiten enkele woningen in de Mescherstraat is er in alle huizen terug stroom. Het permanentieteam is ter plaatse aanwezig nabij de brug over De Berwijn. Zij staan klaar voor acute situaties en allerhande vragen van inwoners.

Aan het wachtbekken bij de Oude Linde zijn de pompwerken nog steeds aan de gang. De omleiding om Onderdorp en Moelingerweg te vermijden is dan ook nog steeds van kracht.

De crisiscel blijft de weersvoorspellingen nauwgezet opvolgen. De Berwijn blijft traag zakken en volgens de huidige voorspellingen, zet deze daling zich voort.
Het permanentienummer 04 381 99 40 is vanaf nu niet bemand, morgenvroeg 09.00u is deze lijn weer beschikbaar. Bel voor schadegevallen naar 1722.

UPDATE 15u00

Het waterpeil van de Berwijn daalt langzaam. Brandweer Oost-Limburg en Civiele Bescherming blijven nog tot vanavond 21u00 verder water uit de huizen pompen en puinruimen. Morgenochtend vanaf 9u00 zullen de werkzaamheden hervat worden. Gedurende de nacht blijft een permanentieteam ter plaatse aanwezig.

Na het pompen van de kelders, moet het waterpeil van de Berwijn voldoende laag zijn zodat er geen grondwater meer stijgt en de kelders leeg blijven.

VRIJMAKEN OPENBARE WEG

Vermijd Moelingen-Dorp zodat de opruimwerkzaamheden vlot kunnen verlopen. Ook in de rest van Voeren is de gemeente bezig met het schoonvegen van de wegen en krijgen we hiervoor hulp van de gemeente Riemst.


!! Wij vragen nogmaals om de geparkeerde wagens te verplaatsen en hogerop te parkeren in de straten die niet/amper getroffen zijn. Met minder wagens kunnen ze veel sneller werken.

AFVALCONTAINERS

De gemeente blijft nieuwe containers aanvoeren voor het onderbrengen van huisraden, uitgezonderd elektrisch en elektronisch afval. Is een container vol, laat het vuil dan voor je woning aan de straatkant staan en plaats het niet naast een volle container.

ELEKTRICITEIT

In een groot gedeelte van Moelingen heeft Fluvius de stroomvoorziening opgelost. We verwachten dat om 17u de gehele deelgemeente terug in dienst wordt genomen.

BOUWDROGERS

Er zijn op dit moment 250 bouwdrogers onderweg. Morgenvroeg zullen deze ter beschikking gesteld worden van de getroffen inwoners. De Civiele Bescherming zal dit verder coördineren.

Heb je een vraag? Het permanentienummer 04 381 99 40 is nog steeds operationeel.

*UPDATE 12u30*

WEERSVOORSPELLING

Volgens de laatste voorspellingen van weerman David Dehenauw “wordt er in de Voerstreek geen langdurige regenzone meer verwacht, maar blijven plaatselijke buien of een (fel) lokaal onweer mogelijk”. De crisiscel blijft erg waakzaam, en doet een nieuwe opvolging van de situatie om 14u30.

VRIJMAKEN OPENBARE WEG

 • De hulpdiensten hebben in Moelingen meer ruimte nodig om puin te kunnen ruimen en de straten vrij te krijgen. Geparkeerde wagens en doorgaand verkeer hinderen de brandweer en Civiele bescherming. Met minder wagens kunnen ze veel sneller werken en verwachten we de rijbanen in de komende uren vrij te krijgen van puin en modder.

!! De geparkeerde wagens in de Withuisstraat moeten verplaatst worden. De politie zal een 2-tal uren lang de straat en het kruispunt in Moelingen afsluiten. We vragen familieleden en helpers om hun begrip hiervoor. Parkeer aub hogerop in de straten die niet/amper getroffen zijn.

 • De weggespoelde stukken wegdek en voetpaden worden zoveel mogelijk aangeduid met signalisatiepaaltjes en waar het kan tijdelijk met grind opgevuld. Blijf aandachtig en voorzichtig op de baan!
 • In Veurs moet er veel modder geruimd worden in de straten, de brandweer zal het nodige doen.

AFVALCONTAINERS

 • De containers voor verloren huisraad en grof vuil worden geïnstalleerd. Ze staan ter hoogte van de Voerenstraat, Elzen-Berwijnstraat, Dorpsstraat en de Driesch.
 • Frigo’s, diepvriezers en gevaarlijk afval mogen NIET in deze containers, leg ze erlangs!

ELEKTRICITEIT

 • Fluvius heeft het elektriciteitsnetwerk klaargekregen om terug in dienst te nemen. De huizen opnieuw van stroom voorzien, gaat pas na controle van de ondergelopen meterkasten in de woningen door Fluvius. Vervolgens zal Fluvius de hoofdschakelaars huis per huis terug aanzetten waar mogelijk. Zo zal straat per straat in Moelingen terug voorzien worden van stroom.
 • Inwoners van Moelingen die hun smartphone moet opladen en nog geen stroom hebben in huis, kunnen inpluggen aan de noodgenerator van de brandweer in de Dorpsstraat (vlak na het kruispunt).

HYGIËNE

 • Poets spullen en de woning met verdunde javel ter ontsmetting (9 delen water en 1 deel javel/bleekwater)
 • Was je handen en eventuele wondjes met (desinfecterende) zeep
 • Natte kledij kan door middel van wassen op 60° eventueel gered worden


* Update 10u50*

Op dit moment wordt er eten en drank voorzien voor de getroffen inwoners in cultureel centrum De Voerpoort.

We vragen nogmaals met aandrang om Moelingen te vermijden! Het vele verkeer is hinderlijk voor de hulpdiensten om hun werk te doen.


* Update 09u00*

POMPEN

 • de gemeentelijke crisiscel stelde een plan op voor de pompwerken door de brandweer en de Civiele Bescherming. Alle beschikbare middelen worden gecoördineerd ingezet en strategisch verdeeld om zo snel mogelijk het beste resultaat te krijgen.
 • De hoofdstraten en doorgangswegen krijgen prioriteit. Alle wegen zullen geïnspecteerd worden op veiligheid en stabiliteit en vervolgens vrijgemaakt. Er wordt gepompt en puin/modder geruimd met bulldozers door verschillende ploegen van brandweerzone Oost-Limburg en Civiele Bescherming.
 • Kelders of garages met mazoutgeur of zichtbare mazout op het water mogen nog niet leeggepompt worden! Ze moeten eerst geïnspecteerd worden door de brandweer. Meld op het gemeentelijk permanentienummer 04 381 99 40 zodat de brandweer weet in welke woningen ze ter plaatse moet gaan.

ELEKTRICITEIT – TIJDELIJK OPLAADPUNT

 • Om de stroomuitval te herstellen, moet Fluvius meerdere elektriciteitscabines zuiver krijgen en vervolgens bijkomende kabels trekken. We schatten dat er ten vroegste in de vroege namiddag terug stroom is in Moelingen.
 • Rond 10u zal er een tijdelijke noodgenerator geïnstalleerd zijn in de Dorpsstraat in Moelingen ENKEL voor het opladen van smartphones van getroffenen. Wie een powerbank (oplaadbare externe batterij) heeft, kan deze best gebruiken om verder te kunnen of deze komen opladen op het oplaadpunt.
 • We herhalen dat elektriciteitskasten in huis die onder water stonden, uitgeschakeld moeten blijven/worden. Voor de veiligheid mag enkel Fluvius de hoofdschakelaar terug aanzetten.

VERZEKERINGSAANGIFTE

 • neem duidelijke/scherpe foto’s van alle schade vóór je alles opruimt
 • contacteer je verzekeringsmakelaar

OPRUIMING

 • Afvalcontainers zullen deze namiddag geïnstalleerd worden in Moelingen. We delen de locatie(s) mee zodra die bekend zijn.
 • Frigo’s, diepvriezers en gevaarlijk afval moeten apart weggegooid worden! Gooi ze niet in de afvalcontainer maar zet ze ernaast.
 • Al het andere afval (grof vuil, huisraad) mag in de container(s).
 • Het milieupark is vandaag geopend van 8u-12u ENKEL voor getroffenen van de wateroverlast.
 • De rioleringen zullen ook terug vrijgemaakt worden van puin.
 • De Civiele Bescherming zal vandaag een grote hoeveelheid bouwdrogers leveren. Als het water weggetrokken is, worden ze verdeeld over de getroffen woningen.

VERKEER

 • Vermijd onnodige verplaatsingen zowel te voet als met de fiets of wagen. Straten en trottoirs liepen schade op en kunnen gevaarlijk zijn. Wees extra oplettend en voorzichtig als je je toch moet verplaatsen!
 • Kruispunt Moelingen-centrum blijft afgesloten voor alle verkeer.
 • Autosnelweg E25 blijft dicht in de rijrichting naar NL, richting BE is open voor het verkeer.

!! Dank aan de brandweer, politie, medische diensten en civiele bescherming voor de uitstekende samenwerking. Ook onze medewerkers van de gemeente en onze inwoners die meehelpen bij deze ramp. We leven mee met alle getroffenen en proberen hen maximaal te ondersteunen. De geleden schade is groot.


* Update 07h35*

Het milieupark zal vandaag enkel geopend zijn voor mensen die schade opliepen bij de overvloedige regenval.

Openingsuren containerpark: 08.00u – 12.00u

In Moelingen zullen er vandaag containers geplaatst worden voor de huisraad van de getroffen inwoners. De locatie wordt bekendgemaakt wanneer deze bekend is.


*Update 7u00*

Het waterpeil van de Berwijn en de Voer is gezakt. In de meeste straten is het water grotendeels weggetrokken. Op het terrein wordt nu begonnen met grote pompwerken door Brandweer Oost-Limburg en de Civiele bescherming. Ook het aanwezige puin in de straten zal geruimd worden.

De getroffen inwoners kunnen terugkeren naar hun woning. Wij vragen om zeker voorzichtig te zijn!
Er is nog steeds geen stroom in Moelingen-Centrum. Fluvius is ter plaatse en doet het nodige. BELANGRIJKE OPROEP: Indien de elektriciteitskast onder water heeft gestaan, moet zeker de hoofdschakelaar afgeschakeld worden/blijven. Fluvius zal ter plaatse komen om de elektriciteit veilig terug op te starten.

We vragen met aandrang om mazout in de kelder te melden bij de gemeente op 04/381 99 40 en voorlopig af te wachten tot de brandweer langskomt voor inspectie.

We vragen nog steeds om Moelingen te vermijden! Enkel familie en vrienden van getroffen inwoners worden toegelaten. Dit geldt ook voor Moelingerweg in ’s-Gravenvoeren.

Het onthaalcentrum in Eijsden wordt voorlopig gesloten maar blijft stand-by voor heropening op vraag van de crisiscel. Het permanentienummer is nog steeds bereikbaar op 04 381 99 40.

Recent nieuws