Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Werken aan Altenbroek

Werken aan Altenbroek

Sinds 2018 beheert Natuurpunt 43 hectare rondom het kasteel van Altenbroek in Voeren. Deze gronden zijn bijzonder gevarieerd: de Noor (lokaal ook Lankwater genoemd), een zijbeek van de Voer, doorsnijdt het gebied. Aan de noordoostelijke zijde ligt een steile helling die deels bos en deels grasland is. Door de kalkrijke bodem was het gebied vroeger rijk aan orchideeën. Bovenaan de berg is de bodem zuur, wat zorgt voor unieke omstandigheden en zeldzame heischrale graslanden.

Natuurpunt wil de natuur graag alle kansen geven en voert daarvoor diverse werkzaamheden uit. In oktober is Natuurpunt gestart met werken aan het enige stukje Altenbroek dat nog echt 'broek' genoemd kan worden: daar waar de Noor ons land in stroomt. Het herstel van het broek dient in de eerste plaats om fauna en flora terug te krijgen van typische moerasbiotopen die het in heel Europa moeilijk hebben om te overleven. In ons geval spreken we over zeldzaam kalkmoeras met kalktufbronnen.

Typerende fauna en flora zijn jammer genoeg grotendeels verdwenen nadat het terrein indertijd ontwaterd werd. De drainage en de ophoging die in het verleden werden aangebracht, zullen verwijderd worden met een kraan. Dat gaat tijdelijk een zeer grote impact hebben op het landschap, maar men kan geen omelet maken zonder eieren te breken. De werken zullen een positief effect hebben op de waterbergingscapaciteit (o.a. minder water dat bij hevige regen afvloeit naar de Voer). Een vochtig grasland werkt immers als een spons. Het slorpt heel wat water op indien nodig, en geeft het stelselmatig terug af in tijden van droogte.

Voor vragen over de werkzaamheden of suggesties kunt u zich wenden tot Natuurpunt

- mail: Altenbroek@natuurpunt.be

- website: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-voeren

- social media: www.facebook.com/natuurpuntvoeren

- GSM/ Whatsapp: 0032(0)498827341