Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

werken aquafin - algemene update

werken aquafin

Grijzegraaf

Het zuiveringsstation is sinds 15 november 2019 in werking. De eindafwerkingen worden verder uitgevoerd.

Moelingerweg

De definitieve verkeerssignalisatie wordt volgende weken aangebracht in samenhang met de aansluitende wegen.

De demontage door Fluvius van de resterende bovengrondse 15kV-kabels en -palen zal later uitgevoerd worden, samen met die van Winandus en Konijnsberg. De transformatoren werden inmiddels weggehaald.

Kloosterstaat – Onderdorp- Drees

De aanleg van het voetpad langs de Voer kan pas aanvatten na het plaatsen van de nieuwe ijzeren balustrades. Een proefopstelling werd begin maart geplaatst in de Kloosterstraat. Ze werd goedgekeurd en daarmee kan de fabricering van de balustrades doorgaan in het werkhuis van de onderaannemer.

De plaatsing van de nieuwe balustrades gebeurt gefaseerd in maanden mei & juni. Zodra de balustrades geplaatst zijn, wordt het voetpad langs de Voer aangelegd en vervolgens de aanleg van de asfalttoplaag van de rijbaan.

In volgende weken worden ook de aanplantingen gedaan in de voorziene plantvakken.

Pley

De asfalttoplaag wordt aangelegd aansluitend met deze van Bovendorp-Dr.Goffinstraat-Schietekamer

Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat-Schietekamer

De aanlegwerken van de nieuwe voetpaden en huistoegangen naderen hun einde.

Volgende 3 weken zal aannemer Colas de rioolputdeksels plaatsen en de waterdichtheidsproeven uitvoeren op de rioleringscollectoren.

De vervanging van de gebrekkige delen van de asfaltonderlaag staat ingepland voor de week van 23 maart en de aanleg van de asfalttoplaag voor de week van 9 april, als de buitentemperatuur en weersomstandigheden voldoen.

Verkeer/toegang

Huidige werkfase heeft een aanzienlijk impact op de mobiliteit in heel de gemeente: daartoe wordt het doorgaand verkeer naar de andere deelgemeenten omgeleid via de gewestwegen.

Aanbevolen om GPS-adres « Magis 5, 3792 Voeren/Fourons » als via-punt mede te delen aan bezoekers.

De plaatselijke wegomleidingen zijn maar met de beperkte mogelijkheden van landwegen. Enkel bestemmingsverkeer is toegestaan in deze wegen en de werfzone, geen doorgaand verkeer! Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie: deze wijzigt geregeld!

Het aangekondigde verloop van de werken is steeds onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.

Bij eventuele vragen over de wegeniswerken kan u terecht bij de werfleider van COLAS, in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.