Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

werken aquafin - algemene update

werken aquafin

Grijzegraaf

De toplaag in asfalt werd aangelegd.
Het zuiveringsstation is sinds 15 november 2019 in werking. De eindafwerkingen worden verder uitgevoerd.

Moelingerweg

De toplaag in asfalt werd aangelegd. De definitieve verkeerssignalisatie dient nog aangebracht.
De demontage door Fluvius van de bovengrondse 15kV-kabels en paaltransformatoren zal later uitgevoerd worden, samen met die van Winandus en Konijnsberg.

Kloosterstaat – Onderdorp- Drees

De nieuwe brugjes over de Voer werden geplaatst en de wanden van de Voerkanalisering hersteld.
De stoepen langs de woningen op rechteroever werden aangelegd.
De aanleg van het voetpad langs de Voer kan pas aanvatten na het plaatsen van de nieuwe ijzeren balustrades. Hiervoor is de bestelling geplaatst. Aangezien dit maatwerkconstructies zijn, is er een wachttijd. De plaatsing is voorzien voor februari –maart 2020 (einde winter)
De toplaag in asfalt voor de rijweg kan pas aangelegd na vorige werken en zodra de temperatuur daartoe geschikt is.

Pley

De toplaag in asfalt wordt aangelegd aansluitend op Kloosterstraat-Onderdorp.

Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat

De rioleringsbuizen en de nieuwe nutsleidingen (water, telecom en elektriciteit) zijn in werking en de huisaansluitingen er op overgekoppeld.
De aansluiting van de bypass op de Voer werd uitgevoerd. Enkel dienen de tijdelijk verwijderde stukken van de railing nog hersteld.
De asfaltonderlaag werd aangelegd in de week voor Kerstmis, doch door de weersomstandigheden bij de uitvoering zijn er op veel plaatsen gebreken. Deze worden hersteld als de asfaltcentrales weer in werking zullen zijn na de winter. Dan worden ook de nieuwe rioolputdeksels geplaatst.
Momenteel is aannemer Colas bezig met de heraanleg van de stoepen. Dit werk zal tot einde maart duren. De aanleg van de asfalttoplaag zal gedaan worden in april, als de temperatuur voldoende is.

Verkeer/toegang

Huidige werkfase heeft een aanzienlijk impact op de mobiliteit in heel de gemeente: daartoe wordt het doorgaand verkeer naar de andere deelgemeenten omgeleid via de gewestwegen.
Aanbevolen om GPS-adres « Magis 5, 3792 Voeren/Fourons » als via-punt mede te delen aan bezoekers.
De plaatselijke wegomleidingen zijn maar met de beperkte mogelijkheden van landwegen. Enkel bestemmingsverkeer is toegestaan in deze wegen en de werfzone, geen doorgaand verkeer! Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie: deze wijzigt geregeld!
Het aangekondigde verloop van de werken is steeds onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.

Bij eventuele vragen over de wegeniswerken kan u terecht bij de werfleider van COLAS, in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.