Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

werken aquafin - algemene update (8/10)

werken aquafin

Grijzegraaf

De zware transporten voor de bouw van het zuiveringsstation zijn voorbij en aannemer Colas zal tegen eind oktober de stoepen afwerken met asfalt.

Aansluitend wordt ook de rijweg van een toplaag in asfalt voorzien. Straat & inritten zullen dan tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Bewoners van deze straat ontvangen dan bericht met de exacte datum.

Betreffende het zuiveringsstation : opstart voorzien in november.


Moelingerweg

Het oude LS-net is afgebouwd. Blijft nog de demontage door Fluvius van de bovengrondse 15kV-kabels en paaltransformatoren. Dit minder dringend werk zal later uitgevoerd worden. Ook zo voor de 15kV-lijnen en de paaltransformatoren van Winandus en Konijnsberg.

Eind oktober (30+31) zal aannemer Colas de toplaag asfalt aanleggen, aansluitend met deze voor Grijzegraaf.

Voorafgaandelijk zal hij de verkeersgeleiders plaatsen op het kruispunt met Grijzegraaf.


Kloosterstaat – Onderdorp- Drees

De stoepen aan de zijde met de oneven huisnummers werden aangelegd.

De nieuwe brugjes over de Voer werden geplaatst en de wanden van de Voerkanalisering hersteld.

De aanleg van het voetpad langs de Voer kan pas aanvatten na het plaatsen van de nieuwe ijzeren balustrades. Hiervoor is de bestelling geplaatst. Aangezien dit maatwerkconstructies zijn, is er een wachttijd. De plaatsingsdatum is nog niet gekend.

De toplaag in asfalt voor de rijweg kan pas na bovenstaande werken worden aangelegd.


Pley

De rioleringswerken zijn beëindigd en de stoepen heraangelegd.

De toplaag in asfalt wordt aangelegd aansluitend op Kloosterstraat-Onderdorp.


Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat

Momenteel worden in de Dr. Goffinstraat gestuurde grondboringen uitgevoerd onder de Voer voor de rioleringsaansluitingen van de woningen aan de overkant van de Voer. Deze werken dienen uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de riolering in de Dr.Goffinstraat. Hierna zal aannemer Colas verder kunnen gaan met de aanleg van de rioleringsbuizen. Dan gebeurt ook de plaatsing van de eindputten van de by-pass en de aansluiting op de Voer. De nieuwe doorvoeringskoker van de molenloper werd onlangs aangelegd ter hoogte van het kruispunt met Vitschen.

In de week van 21 oktober zullen de rioleringswerken het kruispunt met Molen passeren en vervolgens in het onderste deel van Schietekamer. Deze werken duren ca. 5 werkdagen. Het verkeer zal dan tijdelijk in éénrichtingsverkeer omgeleid worden via Meulenberg-Lammerweg.

Aansluitend met de rioleringswerken plaatst aannemer Swennen nieuwe nutsleidingen (water, telecom en elektriciteit) en koppelt hij de huisaansluitingen over. Dit werk vergt inzet van meerdere gespecialiseerde onderaannemers en veel onderlinge coördinatie.

Als gebruikelijk, zullen de aannemers gaandeweg rechtstreeks met de bewoners communiceren volgens hetgeen nodig is om de werken uit te voeren.


Verkeer/toegang

Huidige werkfase heeft een aanzienlijke impact op de mobiliteit in heel de gemeente: daartoe wordt het doorgaand verkeer naar de andere deelgemeenten omgeleid via de gewestwegen.

Aanbevolen om GPS-adres « Magis 5, 3792 Voeren/Fourons » als via-punt mee te delen aan bezoekers.

De plaatselijke wegomleidingen zijn maar met de beperkte mogelijkheden van landwegen. Enkel bestemmingsverkeer is toegestaan in deze wegen en de werfzone, geen doorgaand verkeer! Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie : deze wijzigt geregeld !

Aannemer Colas zet alles in het werk om tegen einde 2019 de asfaltonderlaag geplaatst te hebben.

Uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.


Bij eventuele vragen over de rioleringswerken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.