Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

werken aquafin - algemene update (26/11)

werken aquafin

Grijzegraaf

De toplaag in asfalt van stoepen en rijbaan werd aangelegd eind vorige maand. Enkel nog enkele afwerkingen in de stoep hier en daar, o.a. rondom enkele waterkraandeksels en opritten.

Het zuiveringsstation is op 15 november 2019 opgestart.

Moelingerweg
De toplaag in asfalt werd ook hier aangelegd eind vorige maand. De definitieve verkeerssignalisatie dient nog aangebracht.

De demontage door Fluvius van de bovengrondse 15kV-kabels en paaltransformatoren zal later uitgevoerd worden, samen met die van Winandus en Konijnsberg.

Kloosterstaat – Onderdorp- Drees
De nieuwe brugjes over de Voer werden geplaatst en de wanden van de Voerkanalisering hersteld.

Men beëindigt momenteel de aanleg van de stoepen langs de woningen op rechteroever.

De aanleg van het voetpad langs de Voer kan pas aanvatten na het plaatsen van de nieuwe ijzeren balustrades. Hiervoor is de bestelling geplaatst. Aangezien dit maatwerkconstructies zijn, is er een wachttijd. De plaatsing is voorzien voor februari –maart 2020 (einde winter)

De toplaag in asfalt voor de rijweg kan pas aangelegd na vorige werken en zodra de temperatuur daartoe geschikt is.

Pley
De toplaag in asfalt wordt aangelegd aansluitend op Kloosterstraat-Onderdorp.

Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat
De eigenlijke rioleringswerken werden beëindigd eind oktober. Voorbije 3 weken heeft aannemer Swennen nieuwe nutsleidingen (water, telecom en elektriciteit) aangelegd en de huisaansluitingen overgekoppeld.

Aannemer Colas werkt momenteel aan de aansluiting van de bypass op de Voer en startte met de voorbereidingen voor de plaatsing van de straatslokkers volgende week en de aanleg van de betonnen borduren over twee weken. Hierna volgt de aanleg en nivellering van de onderfunderingslaag. De asfaltonderlaag staat ingepland voor 18 december a.s. De hieropvolgende dagen fatsoeneert hij de toegangen naar de woningen.

Verkeer/toegang
Huidige werkfase heeft een aanzienlijk impact op de mobiliteit in heel de gemeente: daartoe wordt het doorgaand verkeer naar de andere deelgemeenten omgeleid via de gewestwegen.

Aanbevolen om GPS-adres « Magis 5, 3792 Voeren/Fourons » als via-punt mede te delen aan bezoekers.

De plaatselijke wegomleidingen zijn maar met de beperkte mogelijkheden van landwegen. Enkel bestemmingsverkeer is toegestaan in deze wegen en de werfzone, geen doorgaand verkeer! Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie: deze wijzigt geregeld!

Aannemer Colas zet alles in het werk om tegen einde 2019 de asfaltonderlaag geplaatst te hebben. Uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.

Bij eventuele vragen over de wegeniswerken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat.