Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

Wij werven aan: ALGEMEEN DIRECTEUR

Vacature

statutair | voltijds | decretale graad klasse 1 | wervingsreserve van 2 jaar

FUNCTIE:
• Als algemeen directeur sta je in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) en zorg je voor een optimale interne organisatie zodat inwoners en organisaties kunnen rekenen op een economisch verantwoorde en kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening.
• Je staat aan het hoofd van het personeel en je bent bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
• Je faciliteert en organiseert de samenwerking met de politieke organen en adviseert op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak. In samenwerking met de financieel directeur sta je in voor een optimaal financieel management.

PROFIEL:
verbindingsfiguur • communicatief • stressbestendig • discreet • teamspeler • neemt initiatief • klantgericht • resultaatgericht • besluitvaardig • houder zijn van een masterdiploma of hieraan gelijkgesteld, bij voorkeur in de studierichtingen rechten, politieke en sociale wetenschappen of bestuurskunde, economische, toegepaste economische of financiële wetenschappen of handelsingenieur • 4 jaar relevante, professionele leidinggevende ervaring op managementniveau

AANWERVINGSVOORWAARDEN:
Je slaagt voor het taalexamen (voldoende kennis Frans voor kandidaten met een niet-Franstalig diploma en grondige kennis Nederlands voor kandidaten met een anderstalig diploma).

Je slaagt voor de selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef en een assessment.

AANBOD:
Veel afwisseling, in ruil voor evenveel voldoening. Een statutaire, voltijdse benoeming als algemeen directeur, aangevuld met maaltijdcheques twv. € 7,00/dag, gezinshospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, 30 verlofdagen, overname van relevante beroepservaring. Salarisschaal volgens klasse 1 (min. 31.525 euro, max. 50.050 euro per jaar, niet geïndexeerd)

INTERESSE?
Stuur je sollicitatiebrief met cv, een afschrift van je diploma en uittreksel uit het strafregister, uiterlijk 23 augustus 2020 voor 12u (poststempel geldt als bewijs), aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, t.a.v. Maike Stieners, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren of via info@devoor.be.

Neem contact op met Maike Stieners, algemeen directeur voor een uitgebreide functiebeschrijving: algemeen.directeur@devoor.be of 04 381 99 55.