Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Nieuws

bouw en exploitatie van zes (6) windturbines in Warsage – vergunning afgeleverd

Windmolens warsage

Op 24 december 2021 heeft de Waalse Regering een vergunning afgeleverd voor de bouw van zes windturbines in de gemeente Dalhem.

Het gaat concreet over het volgende project:
De bouw en exploitatie van zes (6) windturbines met een maximale hoogte van 150 m elk met een transformator met een vermogenseenheid van 3000 tot 3800 kVA, hun toegangspaden, ondergrondse elektrische aansluitkabels, onderhoudsruimten en een elektrische cabine.


De gemeente Voeren zal tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit gebeurt in het verlengde van het negatief advies dat wij eerder gegeven hebben bij de vergunningsaanvraag.

De beroepstermijn loopt tot 24 januari 2022.
BELANGRIJK:
Bij het beroepschrift dient een bewijs van betaling van de aanvraagkosten ad EUR 25,00 (kopie betalingsbewijs of debetnota) te worden gevoegd. Deze betaling dient te worden overgemaakt op de rekening van de afdeling Vergunningen en Autorisaties. IBAN: BE44 0912 1502 1545 BIC: GKCCBEBB.
Je vindt dit formulier onder deze link: https://wallex.wallonie.be/files/medias/4/3080.pdf


Je kan de vergunningsbeslissing raadplegen via de volgende link:
https://echangefichiers.spw.wallonie.be/easyshare/fwd/link=Lfky9oIuunSgOMprstnxRB


Hoe kan ik een volledig en correct beroepschrift indienen? Klik hier voor meer info