Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

OMD - Augustus 1914-04

Augustus 1914, Moelingen

Moelingen wordt heropgebouwd, en dit … met Duits geld!

Bij de Duitse doortocht worden een70-tal huizen, waaronder een aantal belangrijke vierkanthoeven, platgebrand. Bij de vrede in november 1918 keerden vele bewoners definitief terug naar hun woning, maar vonden die verwoest. Voorlopig werden noodwoningen voor de getroffen gezinnen opgericht, meestal in hout en van minderwaardige kwaliteit.

België zat echter mee aan de onderhandelingstafel bij het Verdrag van Versailles (Vredesverdrag na Wereldoorlog 1). België vroeg en verkreeg herstelbetalingen van Duitsland, en dit gebeurde onder meer door de financiering van de wederopbouw van delen van het land, o.a. … Moelingen!

In 1919 kon er dan eindelijk gestart worden met de wederopbouw. De Dienst der Verwoeste Gewesten was een van de grootste spelers bij de organisatie van de wederopbouw. Gebouwen die met de steun van de dienst werden heropgebouwd, kregen in de gevel een gevelsteen met de letters "ORD". "ORD" staat voor "Office des Régions Dévastées" (Dienst Verwoeste Gewesten; de Voerdorpen behoorden in het begin van de 20ste eeuw bij de provincie Luik). Ook in andere gemeentes (oa in Leuven) vind je soortgelijke gevelstenen.

In 1920 stelt het Office des Régions dévastées een globaal plan op voor de gemeente, dat enkele ingrijpende wijzigingen, onder meer aan het kerkplein, aanbrengt. De dorpskern wordt ook van nieuwe rooilijnen voorzien. Ook in Moelingen zijn deze huizen van de wederopbouw herkenbaar aan de gevelsteen met datering en initialen ORD.

OMD aug 1914 04

Dorpsstraat 72, gezinswoning, met “ORD”-steen boven de deur