Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

OMD - Augustus 1914-05

Augustus 1914, Moelingen

Epiloog: ORD levert goed werk, maar in Duitsland …

De wederopbouw in Moelingen is vrij vlot verlopen. Van de wederopbouw werd ook gebruik gemaakt om een “modernisering” van de nieuwe woningen door te voeren: zo werden alle huizen in steen opgetrokken, en niet meer in vakwerk. De daken werden allemaal gemaakt in pannen en niet meer in riet, zoals bij sommige afgebrande gebouwen het geval was geweest.

De architectuurstijl was een compromis tussen “oud” en “nieuw”: het werd een combinatie van baksteen, natuursteen en breuksteen, met sierelementen die doen denken aan de neoklassieke stijl. De huizen vallen in het straatbeeld wel op door hun eenvormigheid en sierlijke gevels.

In de Dorpsstraat waren een hele rij huizen afgebrand. De nieuwe huizen werden tegelijk gebouwd, met éénzelfde materiaalgebruik. Soms werden identieke plannen en tekeningen gebruikt voor diverse woningen.

Nog even dit: de torenhoge herstelbetalingen die Duitsland aan Frankrijk, België en nog andere landen verschuldigd was, zorgden ervoor dat Duitsland begin jaren ’20 in een diepe crisis belandde. Uit die crisis groeide een fel nationalistisch gevoel, en 10 jaar later … greep A. Hitler de macht …

OMD aug 1914 05

Dorpsstraat 21, een hoeve uit de Wederopbouw van 1921, met “ORD”-steen boven de deur