Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Sociaal telefoontarief (Belgacom)

Wat?

Het sociaal tarief is een verlaagd tarief dat om sociale of humanitaire redenen wordt toegekend.

Wie?

Om het sociaal tarief te kunnen krijgen, moet men:

  • ofwel 65+ zijn en een beperkt inkomen hebben en voldoen aan de woonvoorwaarden
  • ofwel meer dan 66% gehandicapt zijn en een beperkt inkomen hebben en voldoen aan de woonvoorwaarden
  • ofwel een leefloon ontvangen
  • ofwel gehoorgestoord zijn of samenwonen met kind of kleinkind dat gehoorgestoord is
  • ofwel een verwijdering van het strottenhoofd hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat dit heeft ondergaan
  • ofwel een oorlogsblinde zijn

Voorwaarden

Extra voorwaarde bij alle categorieën:

  • niet reeds een sociaal tarief genieten en in zijn/haar gezin niemand hebben die dat tarief geniet.
  • slechts één persoon per huishouden kan een sociaal tarief krijgen. De betrokken persoon dient de formule en operator te kiezen die hem bevalt
  • de aanvrager/aanvraagster mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op zijn/haar eigen naam staat en exclusief door hem/haar wordt gebruikt (deze voorwaarde wordt niet apart vermeld bij de laatste drie categorieën)

Hoe aanvragen?

Als je denkt van dit sociale voordeel gebruik te kunnen maken, kun je contact opnemen met de klantendienst.
Je aanvraag wordt dan geregistreerd en voor goedkeuring doorgestuurd naar het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).
Opgelet: begunstigden van het leefloon moeten hun aanvraag indienen via het OCMW.
De optie sociaal tarief start in de maand die volgt op de activering van de optie. Als je dossier aanvaard wordt, zal je een bevestigingsbrief ontvangen. In geval van weigering, zal het BIPT je op de hoogte brengen van zijn beslissing.

Meer info

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN