Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Personenalarm

Wat?

Het noodoproepsysteem wordt rechtstreeks aangesloten op het telefoontoestel en de persoon in kwestie draagt zelf een zendertje.
In dit apparaat worden telefoonnummers geprogrammeerd van familie, kennissen, en/of buren in volgorde van bereikbaarheid (max.9) met als laatste nummer dat van de politie.
Wanneer de persoon waar het toestel geplaatst is zich niet goed voelt of valt en de telefoon niet meer kan bereiken, moet hij of zij enkel op de knop van het zendertje drukken. Het systeem treedt in werking en alarmeert de eerst geprogrammeerde persoon. Indien deze niet reageert, schakelt het apparaat over naar de tweede persoon en zo verder tot uiteindelijk de politie wordt opgeroepen.

Dit systeem kan je huren bij o.a. Wit-Gele-Kruis, mutualiteiten, enz…

Voor wie?

  • de personen die genieten van het WIGW-statuut voor de ziekteverzekering of waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan de grensinkomsten om te kunnen genieten van het WIGW-statuut;
  • op voorlegging van de betaalde abonnementsgelden voor de dienst personenalarm;
  • na een sociaal onderzoek door de sociale dienst.

Kostprijs?

€12.50 per maand, elke 4 maand uitbetaald

Contact

OCMW
Gemeenteplein 1
3798 VOEREN