Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Zonnepanelen en zonneboilers

De Vlaamse Regering ondersteunt nog steeds de plaatsing van installaties die op duurzame wijze elektriciteit of warm water produceren. Het gaat dan over fotovoltaïsche panelen (deze leveren elektriciteit) of over zonneboilers (die installatie levert warm water voor de badkamer).

Wat zegt de wetgeving over noodzakelijke vergunningen?

Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschriften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten en/of landschappen. Voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die wél vallen onder de vernoemde voorschiften, waarin het materiaalgebruik van bijvoorbeeld pannen of leien is voorgeschreven, kan voortaan ongeacht de oppervlakte een stedenbouwkundige vergunning worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning of de voorschriften van het plan.

Voor een plaatsing op gevels of vrijstaand in de tuin moeten steeds de nodige vergunningen aangevraagd worden. Bij twijfel of je al dan niet deel uitmaakt van een verkaveling, kan je best de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente contacteren.

Welke zijn de voordelen?

Het grootste en belangrijkste voordeel is nog steeds dat deze vorm van energie milieuvriendelijk is. Het heeft 0,0% CO2-uitstoot en dat is zeer belangrijk voor de planeet. Onderhoud is zeer eenvoudig en de installatie gebeurt door professionele firma’s. Je kan steeds genieten van je zonnepanelen omdat er overal genoeg zonnestralen aanwezig zijn, ook als het bewolkt is. De zonnepanelen hebben een hoog rendement en een hoog vermogen. De energieleveranciers geven groene-stroomcertificaten af aan personen die via zonnepanelen stroom aan het openbaar net leveren. Dit kan je op jaarbasis een mooie besparing opleveren.

De laatste trend zijn fotovoltaïsche panelen die ingewerkt zitten in de dakbedekking. Je kan dus nu bijvoorbeeld zwarte dakpannen als dakafwerking gebruiken, waarbij de fotovoltaïsche paneeltjes in de dakpan ingewerkt zitten en helemaal onzichtbaar geworden zijn.

Voor investeringen die betrekking hebben op zonnepanelen of een zonneboiler is er een belastingvermindering voorzien van 40%. Dit houdt in dat wie voldoende belasting verschuldigd is, deze vermindering kan krijgen. Voor de genoemde installaties bedraagt de vermindering maximaal 3.600euro.

Is het een duurzame oplossing?

Het produceren van “groene stroom” door middel van fotovoltaïsche panelen is volledig CO2-neutraal en blijkt een zeer goede zaak voor ons milieu. Zo kan het installeren van een zonneboiler eveneens een belangrijke besparing van energie opleveren en dus een geringere CO2-uitstoot. Maar de productie van deze dure, ingewikkelde en hoogtechnologische apparatuur kost wel grondstoffen, energie en transport. Het mag duidelijk zijn dat duurzaam omgaan met energie begint met een zo klein mogelijk verbruik van energie: de duurzaamste energie is degene die je niet verbruikt hebt.

Het is beter eerst te onderzoeken of de eigen woning voldoende geïsoleerd en zuinig is: is er dubbele beglazing geïnstalleerd, is het dak voldoende geïsoleerd, heb ik een hoogrendementsketel voor mijn centrale verwarming?

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening en de Milieudienst van de gemeente Voeren, maar ook bij STEBO, die elke eerste en derde maandag tussen 10.00 en 12.00 uur zitdag houden op het gemeentehuis.