Gemeente Voeren - Natuurlijk rustig!

Subsidie voor aanplant en onderhoud van hagen, houtkanten en bomen

Wat?

Er kan een subsidie bekomen worden voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen zoals een haag, houtkant, heg, hoogstambomen, poelen, loofbomen en knotbomen op het grondgebied van de gemeente.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Bepalingen?

Het volledige reglement alsook de aanvraagformulieren, kan je aanvragen bij de milieudienst.